ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ) GT2-P12KL

GT2-P12KL - ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ)

  • CE Marking

รุ่นอื่นๆ