เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง 25 A/32 A FD-H32K

FD-H32K - เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง 25 A/32 A

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

FD-H32K

ชนิด

รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของท่อ ที่รองรับ

1 นิ้ว (25 A), ø28–37
1 1/4 นิ้ว (32 A), ø37–44

เนื้อวัสดุท่อที่รองรับ

ท่อโลหะ ท่อพลาสติกแข็ง*1

ของเหลวที่รองรับ

ของเหลวทั้งหมด (น้ำ น้ำมัน สารเคมี ฯลฯ)*1

อุณหภูมิของเหลวที่รองรับ

รุ่นมาตรฐาน: 0–85°C (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง)*2
รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: 0–180°C (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง)*2, *3

อัตราการไหลสูงสุด

1 นิ้ว (25 A) : 200 ลิตร/นาที
1 1/4 นิ้ว (32 A) : 300 ลิตร/นาที

อัตราการไหล Zero Cut

1.0 ลิตร/นาที (ตัวแปร ค่าเริ่มต้น)

หลักการตรวจจับ

Delta TOF + พัลส์ดอปเปลอร์

ฟังก์ชันเพื่อการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับความเร็วเสียงในของเหลว

มี

จอแสดงผล

รุ่น QVGA 2.0: LCD สี, ไฟแสดงสถานะ

รอบการอัพเดทการแสดงผล

ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

ความละเอียด ในการแสดงผล

การไหลชั่วขณะ

0.01/0.1/1 (ลิตร/นาที) (ค่าเริ่มต้น: 1)

การไหลในตัว

0.01/0.1/1 (L) (ค่าเริ่มต้น: 1; สูงสุด 8 หลัก)

เวลาตอบสนอง

0.5 วิ / 1.0 วิ / 2.5 วิ / 5.0 วิ / 10.0 วิ / 30.0 วิ / 60.0 วิ / 120.0 วิ / 200.0 วิ

ความแม่นยำในการวัด

ตั้งแต่ 10 ถึง 100% ของ F.S.: ±3.0% ของ RD*4, *5
ตั้งแต่ 0 ถึง 10% ของ F.S.: ±0.3% ของ F.S.*4, *5

อัตราการทำซ้ำ

0.5 วิ: ±1.0%, 1 วิ: ±0.7%, 2.5 วิ: ±0.45%, 5 วิ: ±0.3%, 10 วิ: ±0.2%, 30 วิ: ±0.15%, 60 วิ: ±0.1% ของ F.S.*4, *6

ฮีสเทอรีซิส

ตัวแปร

ชุดการไหล

ลิตร/นาที ลบ.ม./ชม.

การเพิ่มขึ้นของเอาต์พุตพัลส์ (L)

0.02–999.99

ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิท่อ

การรองรับเครือข่าย

IO-Link*7

ฟังก์ชัน การคำนวณ ความร้อน

หน่วยวัด

MJ/h, kW, kBTU/h *8

ความละเอียดในการแสดงผล

ค่าชั่วขณะหนึ่ง (MJ/h): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น 0.1); ค่าในตัว (MJ): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น 0.1) *8

การเพิ่มขึ้นของเอาต์พุตพัลส์ (MJ)

0.02–999.99 *8

การเก็บรวบรวม ข้อมูล

ช่วงการรวบรวม

ประมาณ 1 ปี

การอ่านข้อมูล

USB2.0

คอนเนคเตอร์ไฟ I/O

คอนเนคเตอร์ M12 8 ขา (ตัวผู้)

I/O (เปลี่ยนสลับได้)

เอาต์พุต (Ch1/2/3/4)

โหมดการไหลชั่วขณะ / โหมดพื้นที่ / โหมดเอาต์พุตพัลส์ / โหมดการไหลในตัว / โหมดการตรวจจับฟองอากาศ / เอาต์พุตข้อผิดพลาด
การสลับการตั้งค่า NPN/PNP, เอาต์พุตแบบ Open Collector ไม่เกิน 30 VDC, สูงสุดไม่เกิน 100 mA/Ch, แรงดันตกค้าง 2.5 V หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (Ch1/2)

4–20 mA/0–20 mA (สลับได้), ความต้านทานการโหลด 500 Ω หรือน้อยกว่า

อินพุตภายนอก (Ch2/3)

อินพุตรีเซ็ตในตัว / อินพุตการไหลเป็นศูนย์ / อินพุตการปรับค่าเป็นศูนย์ / อินพุตช่อง
กระแสลัดวงจร: 1.5 mA หรือน้อยกว่า, เวลาอินพุต: 20 ms ขึ้นไป

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

20–30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P): 10%, คลาส 2/LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

240 mA หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบยูนิตเดี่ยว พร้อมเอาต์พุตแบบอะนาล็อก ไม่รวมกระแสโหลด) *9

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้าน การกระชากของตัวจ่ายไฟ การลัดวงจรเอาต์พุต และการกระชากของเอาต์พุต

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/67 (IEC 60529)*10

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

หัวเซนเซอร์: −20 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง); ยูนิตจอแสดงผล: −20 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35–85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10–500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 m/s2 (ประมาณ 10 G), พัลส์ 16 ms, 1000 ครั้งในแต่ละทิศทางตามแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ยูนิตจอแสดงผล

ตัวเครื่อง: PPS/PET/POM; ช่องจอแสดงผล: PAR

หัวเซนเซอร์

ตัวเครื่อง: รุ่นมาตรฐาน: PPS/PET/PAR/SUS304; รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: PEEK/PPS/PET/PAR/SUS304
ส่วนประกอบเซนเซอร์: ยางชนิดพิเศษ; ขายึด: SUS304/SUSXM7

น้ำหนัก

ประมาณ 680 กรัม

*1 สำหรับของเหลวที่คลื่นอัลตราโซนิกแพร่กระจายและไม่มีฟองอากาศในปริมาณมาก การตรวจจับอาจไม่เสถียรโดยขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของท่อ
*2 เมื่อติดตั้งยูนิตจอแสดงผลบนหัวเซนเซอร์โดยตรง จะมีการลดค่าพิกัดตามอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของเหลว
*3 เมื่อใช้กับของเหลวที่อุณหภูมิ 140°C ขึ้นไป ให้ติดตั้งตัวเชื่อมที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ FD-HK1/HK2/HK3 ที่จำหน่ายแยกต่างหาก นอกจากนี้ ยูนิตจอแสดงผลจะต้องแยกออกจากเซนเซอร์ตามการลดค่าพิกัดด้วย
*4 นี่คือค่ารับประกันจากการตรวจสอบที่ดำเนินการในสถานที่ตรวจสอบของ KEYENCE ข้อผิดพลาดในการวัดอาจเกิดขึ้นได้โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของท่อของลูกค้า ประเภทของของเหลว อุณหภูมิของของเหลว และปัจจัยอื่นๆ
*5 นี่คือค่าเมื่อปรับจุดศูนย์สำหรับสภาพแวดล้อม 25°C คงที่ โดยคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนเชิงเส้นและช่วง
*6 ในสภาวะที่การกระจายของความเร็วการไหลคงที่ ไม่รวมการสั่นเป็นจังหวะและความผันผวนในการกระจายของความเร็วการไหลที่เกิดจากปัจจัยของอุปกรณ์ โปรดแปลง F.S. (เต็มสเกล) ที่กำหนดด้วยพิกัดช่วงการไหล
*7 รองรับข้อมูลจำเพาะ IO-Link รุ่น v.1.1/COM2 (38.4 kbps) ดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ของ KEYENCE (www.keyence.co.th) IO-Link เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)
*8 สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์อุณหภูมิสองตัว (แยกจำหน่าย)
*9 ไม่เกิน 640 mA รวมโหลด เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โปรดเพิ่มการสิ้นเปลืองกระแสไฟของเซนเซอร์แต่ละตัว (สูงสุดไม่เกิน 830 mA)
*10 เมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB การปฏิบัติตามข้อกำหนด IP65/67 จะไม่สมบูรณ์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ