เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม MK-G ซีรีส์

เรียบง่าย
เชื่อถือได้
คาดการณ์ได้

เป้าหมายสูงสุดของ KEYENCE คือการพัฒนาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่มีเสถียรภาพสูง
MK-G ซีรีส์ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างอัตโนมัติ
โดยลดการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งานและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในสายการผลิต

MK-G ซีรีส์ - เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม

ฟังก์ชันการตรวจสอบตนเองเพื่อการทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรมที่สามารถใช้งานได้ง่ายแม้แต่ผู้ที่ใช้งานเป็นครั้งแรก

การประยุกต์ใช้งาน

  • ขวดพลาสติก

  • ภาชนะแก้ว

  • ท่อ

  • หลอดกระดาษ

คุณลักษณะ

การทำความสะอาดแบบแฮนด์ฟรี [การทำความสะอาดหัวพิมพ์อัตโนมัติ]

ฟังก์ชันล้างทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้เองโดยอัตโนมัติ ของ MK-G ซีรีส์ จะทำความสะอาดตั้งแต่ทางลำเลียงหมึก ไปจนถึงส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาคุณภาพ ของการพิมพ์ อีกทั้งการดูดระหว่างทำความสะอาด ยังช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ จากนั้นเมื่อการทำความ สะอาดเสร็จสมบูรณ์แล้ว พัดลมในตัวจะเป่าหัวพิมพ์ให้แห้ง โดยอัตโนมัติ

การทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบทั่วไป

การล้างหมึกด้วยตนเองนั้นจะต้องล้างคราบหมึก ออกจากด้านในของหัวพิมพ์

การทำความสะอาดหัวพิมพ์อัตโนมัติ

นอกจากการทำความสะอาดทางลำเลียงหมึก แล้ว ชิ้นส่วนที่สำคัญของหัวพิมพ์ก็ถูกทำความ สะอาดด้วยแรงดันสูง การทำความสะอาดด้วยมือ จึงไม่จำเป็น

ระบบจะตรวจสอบตนเองและทำความสะอาดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่จำเป็น

MK Dock จะช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถตรวจสอบตนเองและทำความสะอาดเพื่อเริ่มต้น การใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ

Smart Startup

กดปุ่ม Smart Startup เพื่อเปิดเครื่อง MK-G ซีรีส์ เครื่องพิมพ์จะรับสถานะอุปกรณ์โดยอัตโนมัติและเลือกวิธี การทำความสะอาดโดยจะดำเนินการเมื่อจำเป็นเท่านั้น และ จะใช้ตัวทำละลายน้อยที่สุด จึงช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก

ขจัดปัญหาของการพิมพ์ที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

การปรับอนุภาคหมึกโดยอัตโนมัติ

สภาพแวดล้อมโดยรอบ อุณหภูมิ และความหนืดของหมึก ต่างส่งผลกระทบต่อสภาพของอนุภาคหมึกและความเหมาะสม ในการพิมพ์ ด้วยเหตุนี้ MK-G ซีรีส์จึงตรวจวัดอนุภาคหมึก 10 ครั้งต่อวินาทีและยังสามารถปรับให้อนุภาคหมึกมีสภาพที่ดี ที่สุดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้การพิมพ์มีประสิทธิภาพที่เหนือ ชั้นอยู่เสมอ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม