ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก LR-XN11C

LR-XN11C - ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LR-XN11C

ชนิด

เอาต์พุต NPN/เอาต์พุต PNP (เอาต์พุตที่เลือกได้)

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ M8*1

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก (ไม่สามารถต่อขยายได้)

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

2*2

จำนวนอินพุตภายนอก

1*2

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*3/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

IO-Link

รุ่น v1.1/COM2 (38.4 kbps)

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

Open collector, ไม่เกิน 30 VDC, N.O./N.C.
100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 1 เอาต์พุต; 100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 2 เอาต์พุต
แรงดันตกค้าง NPN: 1.4 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 mA หรือต่ำกว่า)/2 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA),
PNP: 1.6 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 mA หรือต่ำกว่า)/2.2 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA)

อินพุตภายนอก

เลือกได้ระหว่าง ตั้งค่าภายนอก/ปิดเลเซอร์/การปรับค่าให้เป็นศูนย์/รีเซ็ตค่าที่คงไว้/แจ้งเตือนแบบไจโร RST
กระแสไฟลัดวงจร - NPN: 1 mA หรือต่ำกว่า, PNP: 2 mA หรือต่ำกว่า
เวลาอินพุต: เวลาอินพุต ON 3 ms หรือสูงกว่า, OFF 20 ms หรือสูงกว่า (ON 25 ms หรือสูงกว่า, OFF 25 ms หรือสูงกว่าเมื่อเลือกตั้งค่าภายนอกเท่านั้น)

การขยายยูนิต

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

จำนวนอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC*4 (รวมการกระเพื่อม 10% ripple (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 1150 mW (47 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 64 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V), ECO ON/ทั้งหมด: 985 mW (40 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 53 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V) (ไม่รวมกระแสโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

−20ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) *5

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2 (50G); 3 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุโครงสร้าง

ยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 22 กรัม

*1 ให้ใช้สายเคเบิลความยาวไม่เกิน 30 ม. สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ให้ใช้สายเคเบิลยาวไม่เกิน 20 ม. เมื่อเชื่อมต่อผ่าน IO-Link
*2 สามารถเลือกเอาต์พุต 2 และอินพุตภายนอกได้
*3 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
· ไม่รองรับฟังก์ชันการป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*4 เมื่อขยายระบบด้วยยูนิตขยาย 4 ยูนิตหรือสูงกว่า ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 20 V หรือสูงกว่า
*5 ขยายด้วย 1 หรือ 2 ยูนิต: −20 ถึง +55°C; ขยายด้วย 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 ถึง +50°C, ขยายด้วย 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 ถึง +45°C

รุ่นอื่นๆ