เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

FD-M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง FD-M ซีรีส์

ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ไม่มีกังหัน
ไม่มีอิเล็กโทรด

FD-M ซีรีส์ - เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลมีความทนทานต่อการอุดตันสูงเนื่องจากโครงสร้างแบบฟรีโฟลว์

คุณลักษณะ

ไม่มีสิ่งกีดขวาง

ไม่มีสิ่งกีดขวาง

FD-M ซีรีส์ได้ละทิ้งเทคโนโลยีการตรวจจับการไหลแบบทั่วไปซึ่งกังหันหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ อาจทำให้เกิดการอุดตันหรือการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้องได้ เนื่องจาก FD-M ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่จึงทำให้ของเหลวสามารถไหลได้อย่างอิสระในขณะที่ทำการตรวจสอบ

ความอเนกประสงค์

ความอเนกประสงค์

FD-M เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การเจียร การฉีดขึ้นรูป และการเชื่อม ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและชนิดของของเหลวได้มากกว่าเซนเซอร์ทั่วไป นอกจากนี้ ความสามารถแบบอะนาล็อกของ FD-M ยังช่วยขยายขอบข่ายการใช้งานได้อย่างหลากหลายมากขึ้นด้วย

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลรุ่นนี้มีจอแสดงผลที่อ่านง่าย รวมไปถึงปุ่มเลือกและปุ่มสลับที่สะดวกต่อการใช้งานอยู่ด้านหน้ายูนิต ทั้งยังมีการติดตั้งที่เรียบง่ายเนื่องจากมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามชนิดของท่อ