ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-8000 ซีรีส์

ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์

KL-LC1

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KL-LC1

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ระดับมลภาวะ

2

การป้องกันการกระแทก

เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC 61131-2, 147 ม./วินาที2, เวลาในการทำงาน: 11 ms, 3 ครั้งในแต่ละ 3 ทิศทาง

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ประเภทการวัด

โหลดเซลล์

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นแบบเป็นช่วงๆ

ความถี่: 10 ถึง 57 Hz

แอมพลิจูด: 0.075 มม.*1

ความถี่: 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 ม./วินาที2*1

การสั่นต่อเนื่อง

ความถี่: 10 ถึง 57 Hz

แอมพลิจูด: 0.035 มม.*1

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ± 10%, คลาส 2

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นต่อเนื่อง

ความถี่: 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 ม./วินาที2*1

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50 ºC (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

-20 ถึง +70°C

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปริมาณต่ำสุดของฝุ่นและก๊าซกัดกร่อนที่ปรากฏ

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ประเภทการวัด

-

พิกัดอุณหภูมิเส้นไฟ

+60°C หรือมากกว่า

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

I

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและแต่ละขั้ว และระหว่างขั้วทั้งหมดและตัวโครง)

ความต้านทานของฉนวน

100 MΩ หรือมากกว่า (ทดสอบด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเม็กเกอร์ขนาดแรงดันทดสอบ 500 VDC ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วของ I/O แต่ละขั้ว และระหว่างขั้วทั้งหมดและตัวโครง)

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

230mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 350 กรัม

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

จำนวนช่อง

1 ช่องสัญญาณ

จำนวนย่าน

4

การสับเปลี่ยนย่าน

การตั้งค่า: ใช้สวิตช์การตั้งค่า

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

1 ms (1000 ครั้ง/วินาที)

ช่วงอินพุต*2

พิสัย 1: 0.5 mV/V, พิสัย 2: 1.0 mV/V, พิสัย 3: 2.0 mV/V, พิสัย 4: 3.0 mV/V*2*3

ช่วงอินพุต

5 V

ย่าน 1: 0.5 mV/V

-2.5 ถึง +2.5 mV*2*3

ย่าน 2: 1.0 mV/V

-5.0 ถึง +5.0 mV*2*3

ย่าน 3: 2.0 mV/V

-10.0 ถึง +10.0 mV*2*3

ย่าน 4: 3.0 mV/V

-15.0 ถึง +15.0 mV*2*3

10 V

ย่าน 1: 0.5 mV/V

-5.0 ถึง +5.0 mV*2*3

ย่าน 2: 1.0 mV/V

-10.0 ถึง +10.0 mV*2*3

ย่าน 3: 2.0 mV/V

-20.0 ถึง +20.0 mV*2*3

ย่าน 4: 3.0 mV/V

-30.0 ถึง +30.0 mV*2*3

ความละเอียด

5 V

ย่าน 1: 0.5 mV/V

0.5 µV, 1/10000

ย่าน 2: 1.0 mV/V

1.0 µV, 1/10000

ย่าน 3: 2.0 mV/V

2.0 µV, 1/10000

ย่าน 4: 3.0 mV/V

3.0 µV, 1/10000

10 V

ย่าน 1: 0.5 mV/V

0.5 µV, 1/20000

ย่าน 2: 1.0 mV/V

1.0 µV, 1/20000

ย่าน 3: 2.0 mV/V

2.0 µV, 1/20000

ย่าน 4: 3.0 mV/V

3.0 µV, 1/20000

ความเป็นเชิงเส้น (0 ถึง 50°C)

±0.2% ของ F.S. ± 1 หลัก

การเลื่อนสู่จุดศูนย์ (0 ถึง 50°C)

±0.4% ของ F.S. ± 1 หลัก

อินพุตควบคุม

2 (พารามิเตอร์ต่างๆ จะใช้เพื่อสลับเปลี่ยนระหว่างอินพุท KL, อินพุทควบคุมการค้างค่าสูงสุด/ต่ำสุด และอินพุทการปรับค่าจุด 0)

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

เอาท์พุทของทรานซิสเตอร์ 2 เอาท์พุท (ขา open-collector ของ NPN) (พารามิเตอร์ต่างๆ จะใช้เพื่อสลับเปลี่ยนระหว่างเอาท์พุท KL และเอาท์พุทของตัวเปรียบเทียบ)

ข้อมูลการตั้งค่า

บันทึกลงใน EEPROM (เขียนซ้ำได้ 1000000 ครั้ง)

ฟังก์ชันอื่นๆ

ค้าง (จุดยอดและจุดต่ำสุด), การปรับจุด-0, เอาท์พุทของตัวเปรียบเทียบ, การตั้งค่าตัวกรอง (LPF และ HPF), การเฉลี่ยทางเวลา (แบบง่ายและแบบเคลื่อนที่), การตั้งค่าการปรับแก้ (แบบจริงและแบบทางทฤษฎี), การเปลี่ยนชุดแสดงผล, ล็อค

เซนเซอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

350 Ω

ข้อกำหนดเฉพาะของ I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุตการปรับแต่งจากภายนอก

จำนวนอินพุต

2

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

DC26.4V

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

DC24V (5.3mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

2/จุดร่วม

ค่าคงที่ของเวลาของอินพุท

10ms

เอาต์พุตควบคุม

จำนวนเอาต์พุต

2

เอาต์พุต

เอาท์พุททรานซิสเตอร์ NPN

อัตราการโหลด

DC30V 0.1A

ค่ากระแสโหลดที่ยอด

0.2A

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC0.8V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

2/จุดร่วม

เวลาตอบสนอง ON/OFF

OFF เป็น ON: 10 µs หรือน้อยกว่า (ระหว่าง 5 กับ 100 mA), ON เป็น OFF: 50 µs หรือน้อยกว่า (ระหว่าง 5 กับ 100 mA)

ข้อกำหนดเฉพาะของ KL link

ที่อยู่ในการสื่อสาร

00 H ถึง FE H(0 ถึง 254)

จำนวนคำที่ใช้

โหมด EASY: การรับ (KL ถึง PLC): 5 คำ, การส่ง (PLC ถึง KL): 3 คำ; โหมด FULL: การรับ (KL ถึง PLC): 7 คำ, การส่ง (PLC ถึง KL): 5 คำ*4

ความเร็วในการสื่อสาร

2.5 Mbps, 625 kbps, 156 kbps (ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์)*5

*1 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC61131-2
จำนวนครั้งในการกวาด: 10 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y, และ Z ตามลำดับ (80 นาที)
*2 เลือกด้วยสวิตช์การตั้งค่า
*3 หากมีการป้อนสัญญาณที่เกินช่วงอินพุตเข้ามา หน้าจอจะแสดง FFFF (-FFFF) นอกจากนี้ หากการตั้งค่าการปรับแต่งมีผลอยู่ และค่าการตรวจวัดเกินกว่าช่วงที่แสดงผลได้โดยที่สัญญาณยังคงอยู่ในช่วงอินพุต จะแสดงผลเป็น EFFF (-EFFF)
*4 ในทิศทางของตัวส่ง/ตัวรับ เมื่อมองเห็นจากยูนิตหลัก
*5 The <<KL-DC1A/KL-DC1V/KL-LC1>> ไม่รองรับความเร็วในการสื่อสารที่ 5 Mbps

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)