ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์)

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-7000 ซีรีส์

ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์)

KV-NC16EXT

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-NC16EXT

ยูนิตอินพุตขยาย

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

คอนเนคเตอร์

จำนวนอินพุต

16

ขั้วอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC

5.2mA

โหมด 5 VDC

1mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC

19V

โหมด 5 VDC

3.5V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC

1.5mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC

1.5V

การต่อสายร่วม

16 จุด/1 จุดร่วม (1 ขั้ว)*1

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การสลับสี่ระดับ)

เวลาอินพุต เวลาคงที่ของอินพุต

จาก OFF เป็น ON: ปกติ

25µs : 10µs
300µs : 240µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก OFF เป็น ON: สูงสุด

25µs : 50µs
300µs : 290µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

จาก ON เป็น OFF: ปกติ

25µs : 50µs
300µs : 280µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก ON เป็น OFF: สูงสุด

25µs : 150µs
300µs : 390µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

ความต้านทานอินพุต

4.4kΩ

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

จำนวนเอาต์พุต

16

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

คอนเนคเตอร์

อัตราการโหลด

30 VDC, 0.2 A*2

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.6 VDC หรือน้อยกว่า

การต่อสายร่วม

16 จุด/1 จุดร่วม (1 ขั้ว)*1

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

100 µs หรือน้อยกว่า
(ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 µs หรือน้อยกว่า
(ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

30mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 ขั้ว COM อินพุตและ COM เอาต์พุตเป็นอิสระต่อกัน
*2 อัตราการโหลดของจุดร่วมแต่ละจุดคือ 1.6 A

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)