รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ คอนโทรลเลอร์ XM-1500

XM-1500 - เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ คอนโทรลเลอร์

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

XM-1500

ชนิด

คอนโทรลเลอร์

HDD

320 GB

การเชื่อมต่อ

ยูนิตการวัด

สายเคเบิลเฉพาะ

การสื่อสาร (การสื่อสารภายนอก)

RS-232C
USB 2.0 ซีรี่ส์ A: 6 พอร์ต (หน้า: 2, หลัง: 4)
LAN RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

จอแสดงผล

เอาต์พุตภายนอก

DVI-D

โหมดการวัดค่า

โหมดโปรแกรม/โหมด RUN/การวิเคราะห์สถิติ/การตรวจวัดรายการเดียว

จำนวนองค์ประกอบที่ตั้งค่าได้

500 (ไม่รวมองค์ประกอบความคิดเห็น)

จุดการวัดสูงสุด

200 จุด (ต่อองค์ประกอบ)

พื้นฐาน

การวัดระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ

ระยะห่าง/มุม/การคำนวณ

องค์ประกอบพื้นฐาน

ระนาบ/เส้น/จุด/วงกลม/ทรงกระบอก/กรวย/ทรงกลม

องค์ประกอบของการวัดแบบเฉพาะ

จุด-ไม่มีการแก้ไข/วงรี/วงกลมจุดเดียว/ทรงกระบอกแบบขั้น/วงรีรูปไข่/ช่องกลม/เส้นโค้งมุม/เส้นมุมตัด/ทอรัส (Torus)

ภาพจำลองเสมือน

จุด

จุดกึ่งกลาง/จุดสัมผัส/จุดตัด/ความตั้งฉาก/อินพุตตัวเลข/ข้อมูลจำเพาะขององค์ประกอบ

เส้น

เส้นมัธยฐาน/เส้นสัมผัส/เส้นตัด/เส้นโปรเจคชัน/เส้นการหมุน/อินพุตตัวเลข/ข้อมูลจำเพาะขององค์ประกอบ

ระนาบ

เส้นมัธยฐาน/ระนาบขนาน/อินพุตตัวเลข/ข้อมูลจำเพาะขององค์ประกอบ

วงกลม

วงกลมที่ตัดกัน/อินพุตตัวเลข/ข้อมูลจำเพาะขององค์ประกอบ

GD&T

เรูปแบบ

ความเรียบ/ความกลม/ความเป็นเส้นตรง/ความเป็นทรงกระบอก

ทิศทางการวาง

ความขนาน/เส้นตั้งฉาก/ความเป็นมุม

พื้นที่

ตำแหน่ง/ความมีจุดศูนย์กลางร่วม/ความมีแกนกลางร่วมกัน/สมมาตร

การวางพิกัด

ใหม่

พิกัดที่ไม่ซับซ้อน/พิกัดชนิด A/พิกัดชนิด B/พิกัดแบบระบุ

การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าระนาบฐาน/จัดแกนให้พอดีกับจุด/จัดแกนให้พอดีกับเส้น/แกนหมุน/แก้ไขแกนเพื่อชดเชยจุด/ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้น/รีเซ็ตค่าพิกัด

ปรับการวางงาน.

ปรับการวางงาน

ประยุกต์ใช้งาน

ระยะห่าง

ความสูงระนาบถึงจุด/ระยะห่างระนาบถึงระนาบ/ตำแหน่งรู

มุม

มุมสองหน้า/มุมขอบถึงขอบ

เส้นผ่านศูนย์กลาง

เส้นผ่านศูนย์กลาง/เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม Pitch/เส้นผ่านศูนย์กลางล่าง/เส้นผ่านศูนย์กลางบน

ตำแหน่ง

ตำแหน่งรู/ร่อง V

การตั้งค่าแบบกลุ่ม

การตั้งค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนแบบกลุ่ม/การตั้งค่าแบบกลุ่มสำหรับเอาต์พุต/รายการแสดง/คำแนะนำการตั้งค่ารูปภาพแบบกลุ่ม/แก้ไขรายการ

จำนวนของการตั้งค่ามาโครของการตรวจวัด

100

จำนวนการตั้งค่าโพรบ

10

เวลาเฉลี่ยในการวัด

1/2/4/8/16

ตรวจสอบตำแหน่งของการวัด

มี

พิมพ์/เอาต์พุตไฟล์

ข้อมูลจำเพาะของการตรวจสอบ/รายงานวัตถุเดียว/รายงานวัตถุเดียว (พร้อมภาพแสดงคำแนะนำ)/ภาพหน้าจอ/ภาพกราฟิกแสดงภาพ/ภาพกล้องโพรบ/เอาต์พุต CSV

นำเข้า/ส่งออก

ย้าย/คัดลอก/ลบ

อื่นๆ

คอมเมนต์/ผลการวัดอื่นๆ

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

+10 ถึง +35 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 80 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 250 VA

น้ำหนัก

ประมาณ 7.7 กก.

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ