รุ่น เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ HR-100 ซีรีส์

9 ผลิตภัณฑ์

HR-100 - เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ

HR-100

เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ

HR-100B - เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ

HR-100B

เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ

HR-101 - เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ

HR-101

เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ

HR-101B - เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ

HR-101B

เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ

OP-27937 - D-sub 9 ขา - สายครอส D-sub 9 ขา (2 ม.)

OP-27937

D-sub 9 ขา - สายครอส D-sub 9 ขา (2 ม.)

HR-PU1 - แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ

HR-PU1

แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ