คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ LJ-X8000A

LJ-X8000A - คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LJ-X8000A

อินพุตหัวเซนเซอร์

1 ยูนิต, ใช้งานร่วมกันได้กับหัวเซนเซอร์ LJ-X8000 ซีรีส์และ LJ-V7000 ซีรีส์

รอบการสุ่มตัวอย่าง (ช่วงทริกเกอร์)

เมื่อเชื่อมต่อ LJ-X8000 ซีรีส์: ความเร็วสูงสุด 16 kHz (62.5 μs) *1
เมื่อเชื่อมต่อ LJ-V7000 ซีรีส์: ความเร็วสูงสุด 64 kHz (16 μs) *2
(ชนิดเอาต์พุตความสว่างสำหรับชื่อรุ่นที่ลงท้ายด้วย B มีความเร็วสูงสุด 8 kHz (125 μs)) *3

การเชื่อมต่อ

อินพุตควบคุม

ใช้งานร่วมกันได้กับการเริ่มการวัดแบบกลุ่ม (MEASURE_START) และการหยุดการวัดแบบกลุ่ม (MEASURE_STOP)

เอาต์พุตควบคุม

ใช้งานร่วมกันได้กับทริกเกอร์พร้อม (READY) และข้อผิดพลาดของระบบ (ERROR), โฟโต้มอสเฟต*4

I/O แบบซิงโครไนซ์

สำหรับการซิงโครไนซ์ทริกเกอร์กับคอนโทรลเลอร์หลายตัว *5

Ethernet

เอาต์พุตโปรไฟล์, การตั้งค่า, การควบคุม, 1000BASE-T/100BASE-TX*6

อินพุต Encoder

1 พอร์ต: ผสานเอาต์พุต Line-Driver RS-422 (โดยมีเอาต์พุต 5 V: สูงสุด 150 mA) เอาต์พุต Open collector (ใช้งานได้กับ 5 V, 24 V)

ความถี่ในการ ตอบสนอง

RS-422

เฟสเดียว / เฟส Z: 1.6 MHz, 2 เฟส / 1x: 1.6 MHz, 2 เฟส / 2x: 3.2 MHz, 2 เฟส / 4x: 6.4 MHz

Open collector (OC)

เฟสเดียว / เฟส Z: 100 kHz, 2 เฟส / 1x: 100 kHz, 2 เฟส / 2x: 200 kHz, 2 เฟส / 4x: 400 kHz

อินพุตการเปิดเลเซอร์

อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า (ลัดวงจรด้วยพินสำหรับลัดวงจรเมื่อจัดส่งจากโรงงาน)

อัตรา

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 V DC ±10%

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

1.3 A

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง 45°C (การติดตั้งบนราง DIN) / 0 ถึง 40°C (แนวนอน)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

ไม่เกิน 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 700 กรัม

*1 เมื่อช่วงการวัดแคบจากการตั้งค่า Binning
*2 เมื่อตั้งค่าช่วงการวัดน้อยที่สุด, Binning เป็น ON และการถ่ายภาพแบบขนานเป็น ON การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
*3 เมื่อ Binning และการถ่ายภาพแบบขนานเป็น ON ทั้งคู่ การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
*4 รองรับการเชื่อมต่อกับจุดร่วมขั้วบวกสำหรับอุปกรณ์อินพุต NPN และการเชื่อมต่อกับจุดร่วมขั้วลบสำหรับอุปกรณ์อินพุต PNP
*5 เฉพาะ I/O แบบซิงโครไนซ์ระหว่างคอนโทรลเลอร์ (LJ-X8000A)
*6 แอพพลิเคชันบน PC (LJ-H2X) รวมถึงไลบรารีการสื่อสาร (DLL) และโปรแกรมตัวอย่าง ชนิดของไลบรารีการสื่อสาร (DLL): เอาต์พุตโปรไฟล์, การเปลี่ยนการตั้งค่าที่หลากหลาย, การควบคุมเลเซอร์เปิด/ปิด, ทริกเกอร์อินพุต ฯลฯ

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ