รุ่น คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ KV-8000 ซีรีส์

188 ผลิตภัณฑ์

KV-CA1H - กล้องมาตรฐานขนาดกะทัดรัด

KV-CA1H

กล้องมาตรฐานขนาดกะทัดรัด

KV-CA1W - กล้องความละเอียดสูง ที่มีมุมมองภาพกว้าง

KV-CA1W

กล้องความละเอียดสูง ที่มีมุมมองภาพกว้าง

KV-B16RA - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KV-B16RA

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KV-B16RC - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KV-B16RC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KV-B16TA - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-B16TA

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-B16TC - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-B16TC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-B16TCP - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

KV-B16TCP

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

KV-B16TD - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-B16TD

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-B16XA - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KV-B16XA

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KV-B16XC - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KV-B16XC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KV-B8RC - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ)

KV-B8RC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ)

KV-B8XTD - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-B8XTD

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C16XTD - คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C16XTD

คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C32TA - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด 

KV-C32TA

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด

KV-C32TC - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด 

KV-C32TC

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด

KV-C32TCP - ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง)

KV-C32TCP

ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง)

KV-C32TD - คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C32TD

คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C32XTD - คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C32XTD

คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C64TA - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด 

KV-C64TA

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด

KV-C64TC - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด 

KV-C64TC

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด

KV-C64TCP - ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง)

KV-C64TCP

ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง)

KV-C64TD - คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C64TD

คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C64XB - คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้

KV-C64XB

คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้

KV-SIR32XT - ยูนิต I/O ความเร็วสูง

KV-SIR32XT

ยูนิต I/O ความเร็วสูง

KL-16BR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KL-16BR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KL-16BT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KL-16BT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KL-16BX - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KL-16BX

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KL-16CT - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด 

KL-16CT

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด

KL-2DA - ยูนิตแปลงค่า D/A, 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KL-2DA

ยูนิตแปลงค่า D/A, 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KL-2TF - ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง)

KL-2TF

ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง)

KL-32CT - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด 

KL-32CT

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด

KL-4AD - ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KL-4AD

ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KL-8BLR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLX - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLX

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BXR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 รีเลย์เอาต์พุต

KL-8BXR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 รีเลย์เอาต์พุต

KL-8BXT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต 

KL-8BXT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KL-B1 - อแดปเตอร์สายเคเบิลเชื่อมต่อ

KL-B1

อแดปเตอร์สายเคเบิลเชื่อมต่อ

KL-DC1A - ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC

KL-DC1A

ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC

KL-LC1 - ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์

KL-LC1

ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์

KL-T1 - แบรนช์ยูนิตรูปตัว T

KL-T1

แบรนช์ยูนิตรูปตัว T

KV-EP02 - ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP ได้

KV-EP02

ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP ได้

KV-RC16BR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BX - อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BX

อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BXT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต

KV-RC16BXT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต

KV-RC32BT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต

KV-RC32BT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต

KV-RC32BX - อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด

KV-RC32BX

อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด

KV-RC4AD - ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)

KV-RC4AD

ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)

KV-RC4DA - ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)

KV-RC4DA

ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)

KV-RC8BXR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC8BXR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC8BXT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC8BXT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-N16ER - ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N16ER

ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N16ET - 0 16 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N16ET

0 16 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N16ETP - ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู

KV-N16ETP

ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู

KV-N16EX - ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N16EX

ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ER - ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ER

ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ET - 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ET

0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ETP - ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู

KV-N8ETP

ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู

KV-N8EX - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย

KV-N8EX

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย

KV-N8EXR - ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด)

KV-N8EXR

ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด)

KV-N8EXT - ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด)

KV-N8EXT

ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด)

KV-NC16ET - ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-NC16ET

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-NC16ETE - ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-NC16ETE

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-NC16ETP - ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ)

KV-NC16ETP

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ)

KV-NC16ETPE - ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ)

KV-NC16ETPE

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ)

KV-NC16EX - ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 16 จุด อินพุต DC

KV-NC16EX

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 16 จุด อินพุต DC

KV-NC16EXE - ยูนิตอินพุตขยาย อินพุต 16 จุด ชุดขั้วต่อ แบบยุโรป

KV-NC16EXE

ยูนิตอินพุตขยาย อินพุต 16 จุด ชุดขั้วต่อ แบบยุโรป

KV-NC16EXT - ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์)

KV-NC16EXT

ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์)

KV-NC32ET - ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-NC32ET

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-NC32ETP - ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ)

KV-NC32ETP

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ)

KV-NC32EX - ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 32 จุด อินพุต DC

KV-NC32EX

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 32 จุด อินพุต DC

KV-NC32EXT - ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต

KV-NC32EXT

ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต

KV-NC8ER - ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 8 จุด เอาต์พุตรีเลย์

KV-NC8ER

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 8 จุด เอาต์พุตรีเลย์

KV-N1 - ยูนิตแปลงค่าที่มียูนิตคอนเนคเตอร์

KV-N1

ยูนิตแปลงค่าที่มียูนิตคอนเนคเตอร์

KV-NC1 - ยูนิตแปลงค่าที่มีชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

KV-NC1

ยูนิตแปลงค่าที่มีชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

KV-CL20 - ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น

KV-CL20

ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น

KV-L20V - ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

KV-L20V

ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

KV-L21V - ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

KV-L21V

ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

KV-LH20V - ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร 

KV-LH20V

ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร

KV-LM20V - ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง

KV-LM20V

ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง

KV-LM21V - ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์

KV-LM21V

ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์

KV-AD40 - ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40

ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40G - ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40G

ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40V - ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40V

ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AM40V - ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-AM40V

ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-DA40 - ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-DA40

ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-DA40V - ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-DA40V

ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-SAD04 - ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

KV-SAD04

ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

KV-SDA04 - ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

KV-SDA04

ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

KV-TF40 - ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง)

KV-TF40

ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง)

KV-TP40 - ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง)

KV-TP40

ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง)

KV-N3AM - ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง

KV-N3AM

ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง

KV-NC2DA - ยูนิตแปลงค่า D/A (2 จุด)

KV-NC2DA

ยูนิตแปลงค่า D/A (2 จุด)

KV-NC4AD - ยูนิตแปลงค่า A/D ชนิด 4 จุด

KV-NC4AD

ยูนิตแปลงค่า A/D ชนิด 4 จุด

KV-NC4TP - ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ 4 ช่อง

KV-NC4TP

ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ 4 ช่อง

KV-H20G - Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว

KV-H20G

Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว

KV-H20S - Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)

KV-H20S

Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)

KV-H40S - Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)

KV-H40S

Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)

KV-MC20V - ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน

KV-MC20V

ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน

KV-MC40V - ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน

KV-MC40V

ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน

KV-ML16V - ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน

KV-ML16V

ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน

KV-MX1 - ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD

KV-MX1

ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD

KV-SH04PL - ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง

KV-SH04PL

ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง

KV-XH04ML - 4 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

KV-XH04ML

4 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

KV-XH16ML - 16 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

KV-XH16ML

16 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

KV-SC20V - ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง

KV-SC20V

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง

KV-SSC02 - ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

KV-SSC02

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

KV-DH1E - KV COM+ for Excel: 1 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1E

KV COM+ for Excel: 1 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1E-5 - KV COM+ for Excel: 5 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1E-5

KV COM+ for Excel: 5 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1LE - KV COM+ library: 1 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1LE

KV COM+ library: 1 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H10G - KV STUDIO Ver. 10 ยกเลิกการผลิต

KV-H10G

KV STUDIO Ver. 10

KV-H10J - KV STUDIO Ver. 10: ญี่ปุ่น ยกเลิกการผลิต

KV-H10J

KV STUDIO Ver. 10: ญี่ปุ่น

KV-C10 - สายเคเบิลกล้อง 10 ม.

KV-C10

สายเคเบิลกล้อง 10 ม.

KV-C20 - สายเคเบิลกล้อง 20 ม.

KV-C20

สายเคเบิลกล้อง 20 ม.

KV-C5 - สายเคเบิลกล้อง 5 ม.

KV-C5

สายเคเบิลกล้อง 5 ม.

OP-30590 - สายเคเบิลข้อต่อสำหรับ non-BLX

OP-30590

สายเคเบิลข้อต่อสำหรับ non-BLX

OP-30591 - สายเคเบิลสื่อสาร 20 ม.

OP-30591

สายเคเบิลสื่อสาร 20 ม.

OP-30592 - สายเคเบิลสื่อสาร 100 ม.

OP-30592

สายเคเบิลสื่อสาร 100 ม.

OP-32985 - สายเคเบิลข้อต่อสำหรับ BLX

OP-32985

สายเคเบิลข้อต่อสำหรับ BLX

KV-M16G - การ์ดหน่วยความจำ SD 16 GB

KV-M16G

การ์ดหน่วยความจำ SD 16 GB

KV-M1G - การ์ดหน่วยความจำ SD 1 GB

KV-M1G

การ์ดหน่วยความจำ SD 1 GB

KV-M4G - การ์ดหน่วยความจำ SD 4 GB

KV-M4G

การ์ดหน่วยความจำ SD 4 GB

KV-HC1 - สายเคเบิล 40 ขา MIL ยกเลิกการผลิต

KV-HC1

สายเคเบิล 40 ขา MIL

KV-HM2 - โมดูลบอร์ดสำหรับ Yasukawa ΣII ยกเลิกการผลิต

KV-HM2

โมดูลบอร์ดสำหรับ Yasukawa ΣII

KV-HM4 - โมดูลบอร์ดสำหรับ Mitsubishi A ยกเลิกการผลิต

KV-HM4

โมดูลบอร์ดสำหรับ Mitsubishi A

KV-HM8 - โมดูลบอร์ดสำหรับ SV

KV-HM8

โมดูลบอร์ดสำหรับ SV

KV-HTC1 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2

KV-HTC1

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2

KV-HTC2 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII

KV-HTC2

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII

KV-HTC3 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX

KV-HTC3

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX

KV-HTC4 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A

KV-HTC4

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A

KV-HTC5 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS

KV-HTC5

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS

KV-HTC6 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC

KV-HTC6

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC

KV-HTC7 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV

KV-HTC7

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV

KV-HTC8 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV

KV-HTC8

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV

KV-HTE1 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส ยกเลิกการผลิต

KV-HTE1

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส

NE-Q05P - 5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS และ PoE

NE-Q05P

5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS และ PoE

OP-21734 - เครื่องมือสำหรับหนีบของคอนเนคเตอร์ MIL โดยเฉพาะ

OP-21734

เครื่องมือสำหรับหนีบของคอนเนคเตอร์ MIL โดยเฉพาะ

OP-22186 - หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ MIL (200 ชิ้น)

OP-22186

หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ MIL (200 ชิ้น)

OP-23139 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขา (รวมหน้าสัมผัสมาตรฐาน 40 ชิ้น)

OP-23139

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขา (รวมหน้าสัมผัสมาตรฐาน 40 ชิ้น)

OP-30589 - ตัวยึดชนิดแบนเรียบ

OP-30589

ตัวยึดชนิดแบนเรียบ

OP-30593 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 26 ขา

OP-30593

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 26 ขา

OP-30594 - หน้าสัมผัสแบบลวดขนาดเล็ก (200 รายการ)

OP-30594

หน้าสัมผัสแบบลวดขนาดเล็ก (200 รายการ)

OP-30595 - แผงวงจรรีเลย์สำรองสำหรับ 16BR

OP-30595

แผงวงจรรีเลย์สำรองสำหรับ 16BR

OP-33010 - ชุดรีเลย์สำรอง (5 รายการ) สำหรับ QL-E4R/KL-8BLR

OP-33010

ชุดรีเลย์สำรอง (5 รายการ) สำหรับ QL-E4R/KL-8BLR

OP-42224 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 34 ขา

OP-42224

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 34 ขา

OP-51404 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 40 ขา (รวมหน้าสัมผัสมาตรฐาน 45 ชิ้น)

OP-51404

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 40 ขา (รวมหน้าสัมผัสมาตรฐาน 45 ชิ้น)