ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิต Ethernet

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-8000 ซีรีส์

ยูนิต Ethernet

KV-LE20V

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-LE20V

ชนิด

ยูนิต Ethernet

แอปพลิเคชัน PC

จำนวนช่องเสียบ: TCP 8/UDP 0, หมายเลขพอร์ต: 8,500 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*1

การสื่อสารลิงก์ระดับสูง

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 15/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 8,501 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*2*3

การสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 15/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 5,000 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*2*3*4

การเชื่อมต่อ VT3

จำนวนช่องเสียบ: TCP 0/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 8,502 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

การสื่อสารผ่านหัวเสียบ KV

จำนวนช่องเสียบ: TCP/UDP รวม 8, หมายเลขพอร์ต: ใดๆ (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*5

เซิร์ฟเวอร์ FTP

จำนวนช่องเสียบ: TCP 4, หมายเลขพอร์ต: 20, 21

การปรับข้อมูลนาฬิกาอัตโนมัติ

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 123

ส่งและรับเมล์ (SMTP, POP3)

จำนวนช่องเสียบ: TCP 2, หมายเลขพอร์ต: 25, 110

DNS

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 53

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

80 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 KV STUDIO, KV COM+, DATA BUILDER
*2 ในการสื่อสารลิงก์ระดับสูงและการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถใช้ช่องเสียบ TCP และ UDP ได้พร้อมกัน
*3 ในการสื่อสาร Upper link และการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถใช้ช่องเสียบ TCP ได้ถึง 15 ช่อง
*4 ในการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถตั้งค่าหมายเลขพอร์ตให้กับช่องเสียบ TCP และ UDP แต่ละช่องแยกกันได้
*5 ในการสื่อสารผ่านช่องเสียบ KV สามารถใช้ช่องเสียบ TCP และ UDP รวมกันได้ 8 ชิ้น

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)