รุ่น เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ด BT-1000 ซีรีส์

29 ผลิตภัณฑ์

BT-1010WBG - รองรับทั้งชนิดไร้สายและ Bluetooth

BT-1010WBG

รองรับทั้งชนิดไร้สายและ Bluetooth

BT-1550 - เทอร์มินัลชนิดมือถือ

BT-1550

เทอร์มินัลชนิดมือถือ

BT-UC10L - ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-1000 ซีรีส์ (ชนิด LAN)

BT-UC10L

ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-1000 ซีรีส์ (ชนิด LAN)

BT-UC10R - ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-1000 ซีรีส์ (ชนิด RS-232C)

BT-UC10R

ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-1000 ซีรีส์ (ชนิด RS-232C)

BT-UC10U - ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-1000 ซีรีส์ (ชนิด USB)

BT-UC10U

ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-1000 ซีรีส์ (ชนิด USB)

BT-CG35 - เครื่องชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-600/1000/3000 ซีรีส์

BT-CG35

เครื่องชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-600/1000/3000 ซีรีส์

BT-UC15 - ยูนิตการชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-1000/1500 ซีรีส์

BT-UC15

ยูนิตการชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-1000/1500 ซีรีส์

BT-H10W - มิดเดิลแวร์แพคเกจ BT-Navigator

BT-H10W

มิดเดิลแวร์แพคเกจ BT-Navigator

BT-HD10 - ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม

BT-HD10

ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม

BT-HD10L - ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม (C Library)

BT-HD10L

ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม (C Library)

BT-A15 - ตัวจัดระยะแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับยูนิตการชาร์จห้าหน่วย (ชุด 5 รายการ)

BT-A15

ตัวจัดระยะแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับยูนิตการชาร์จห้าหน่วย (ชุด 5 รายการ)

BT-B10 - ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้, ชนิดมาตรฐาน, สำหรับ BT-1000 ซีรีส์

BT-B10

ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้, ชนิดมาตรฐาน, สำหรับ BT-1000 ซีรีส์

BT-B12 - ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้, ชนิดความจุสูง, สำหรับ BT-1000 ซีรีส์

BT-B12

ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้, ชนิดความจุสูง, สำหรับ BT-1000 ซีรีส์

BT-B15 - ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-1000 ซีรีส์

BT-B15

ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-1000 ซีรีส์

OP-84461 - ชุดประกอบการอ่านแบบสัมผัสสำหรับ BT-1000 ซีรีส์

OP-84461

ชุดประกอบการอ่านแบบสัมผัสสำหรับ BT-1000 ซีรีส์

OP-84462 - ตัวป้องกันความทนทานสูง

OP-84462

ตัวป้องกันความทนทานสูง

OP-87061 - เคสแบบอ่อนสำหรับ BT-1000

OP-87061

เคสแบบอ่อนสำหรับ BT-1000

OP-87120 - ตัวป้องกันความทนทานสูง

OP-87120

ตัวป้องกันความทนทานสูง

OP-87161 - เคสแบบอ่อนสำหรับ BT-1500

OP-87161

เคสแบบอ่อนสำหรับ BT-1500

OP-87162 - ช่องเสียบเอวสำหรับ BT-1500

OP-87162

ช่องเสียบเอวสำหรับ BT-1500

OP-87745 - ชุดสายรัดข้อมือ (M), 5 สาย

OP-87745

ชุดสายรัดข้อมือ (M), 5 สาย