ยูนิตขยายของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว GT2-550

GT2-550 - ยูนิตขยายของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

GT2-550

วิธีการยึด

ติดตั้งบนราง DIN*1

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตขยาย

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC รวมการกระเพื่อม 10% (P-P) (GT2-550 จ่ายไฟจากยูนิตหลัก), Class 2

เวลาตอบสนอง

hsp (3) /5/10/100/500/1,000 ms
(เมื่อใช้ GT2-Pxxx, hsp (12) /20/40/400/2,000/4,000 ms)

จำนวนชุดที่สามารถขยายได้

สูงสุด 3 ยูนิตรวมทั้งยูนิตหลัก (สูงสุด 15 หัวเซนเซอร์)*2

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

4,800 mW, 160.0 mA หรือน้อยกว่าที่ 30 V

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

ตัวเครื่อง

โครงสร้างตัวเครื่อง: Polycarbonate, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 95 กรัม

*1 เมื่อเชื่อมต่อ DL ซีรี่ส์ และยูนิตขยาย ให้เชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อแอมพลิฟายเออร์ยูนิต กับราง DIN และยูนิตปิดท้าย (OP-26751 มาพร้อมกับ DL ซีรี่ส์)
*2 เม่อื ใช้ DL-RB1A (สำหรับการส่อื สาร) ตรวจดูให้แน่ใจว่ากระแสเอาต์พุตอยู่ที่ 10 mA หรือน้อยกว่า

รุ่นอื่นๆ