รุ่น เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิด LED/CCD BL-180 ซีรีส์

2 ผลิตภัณฑ์

BL-180 - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดด้านหน้า

BL-180

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดด้านหน้า

BL-185 - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดด้านข้าง

BL-185

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดด้านข้าง

BL-18H1E - คู่มือแนะนำการใช้งาน + ซอฟต์แวร์ตั้งค่า (รุ่นภาษาอังกฤษ) สำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ ยกเลิกการผลิต

BL-18H1E

คู่มือแนะนำการใช้งาน + ซอฟต์แวร์ตั้งค่า (รุ่นภาษาอังกฤษ) สำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ

OP-98769 - สายเคเบิลแบบต่อตรง 25 ขา ยกเลิกการผลิต

OP-98769

สายเคเบิลแบบต่อตรง 25 ขา