ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherNet/IP® ได้ DL-EP1

DL-EP1 - ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherNet/IP® ได้

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

DL-EP1

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ Link/Activity (LINK/ACT): LED สีเขียว, ไฟแสดงสถานะโมดูล (Module Status - MS): LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง),
ไฟแสดงสถานะเครือข่าย (Network Status - NS): LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง), ไฟแสดงสถานะการสื่อสารเซนเซอร์ (D-bus) LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง)

ข้อมูลจำเพาะของ
Ethernet

มาตรฐานด้านการสอดคล้อง

IEEE802.3 (10BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX)

อัตราการส่ง

10Mbps (10BASE-T)/100Mbps (100BASE-TX)

สื่อในการส่งข้อมูล

สายเคเบิล STP หรือประเภท 3 หรือสูงกว่า สายเคเบิล UTP (10BASE-T)/ สายเคเบิล STP หรือประเภท 5 หรือสูงกว่า สายเคเบิล UTP (100BASE-TX)

ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด

100 ม. (ระยะห่างระหว่าง DL-EP1 และสวิตช์อีเธอร์เน็ต)

ข้อมูลจำเพาะ
การเชื่อมต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ D-bus *1

จำนวนยูนิตเซนเซอร์
ที่เชื่อมต่อได้

ได้มากถึง 15 ชุด

ข้อมูลจำเพาะของ
Ethernet

จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด

4 (10BASE-T)/2 (100BASE-TX)

ข้อมูลจำเพาะของ EtherNet/IP®

ฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกันได้

การสื่อสารตามรอบ (การรับส่งข้อความโดยอ้อม)
การสื่อสารด้วยข้อความ (การรับส่งข้อความโดยตรง)
ใช้ร่วมกันได้กับ UCMM และ Class 3

จำนวนการเชื่อมต่อ

64

RPI (รอบการส่ง)

0.5 ถึง 10000 ms (ในหน่วยละ 0.5 ms)

แบนด์วิธการสื่อสารที่ใช้งานได้สำหรับ การสื่อสารตามรอบ

6000pps

การทดสอบการเป็นไปตามที่กำหนด

เข้ากันได้กับเวอร์ชัน A7

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, รวมถึงการกระเพื่อม (p-p) 10% (แรงดันไฟฟ้านี้จ่ายมาจากตัวขยายสัญญาณของเซนเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟ)

1,500 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V สูงสุด 50 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างชุดอุปกรณ์หลัก: โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

*1 "D-bus" เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ