LED เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

RC ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

LED เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ RC ซีรีส์

RC ซีรีส์ - LED เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

RC ซีรีส์จะใช้ไฟ LED สีแดงที่มีความสว่างชัดเจน โดยมีความสูงของตัวเลข 12 มม.

คุณลักษณะ

  • เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าค่าเดียว
  • DIN ขนาด 48 มม. x 48 มม.
  • จอ LED แสดงผล 4 หรือ 6 หลัก
  • ความสูงของตัวเลขบนจอ LED 10 หรือ 12 มม.