เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ

TR-V ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ TR-V ซีรีส์

TR-V ซีรีส์ - เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ

เครื่องบันทึกแบบไร้กระดาษที่มีหน้าจอสัมผัสในตัว พร้อมหน้าจอแสดงการเปลี่ยนหน้า การเขียน และการเปรียบเทียบที่สมจริง

คุณลักษณะ

  • การสัมผัสและเลื่อนให้ความรู้สึกเหมือนใช้มือพลิกหน้ากระดาษจริงๆ
  • ใช้มือเขียนสิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการ
  • การเปรียบเทียบกราฟ

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

ฟังก์ชันที่สมจริงด้วยหน้าจอสัมผัส