รุ่น ดิจิตอลไฟเบอร์ออปติก เซนเซอร์ FS-V30 ซีรีส์

186 ผลิตภัณฑ์

FS-V30 - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child, NPN

FS-V30

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child, NPN

FS-V31 - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN

FS-V31

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN

FS-V31C - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN

FS-V31C

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN

FS-V31CP - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP

FS-V31CP

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP

FS-V31M - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN

FS-V31M

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN

FS-V31P - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP

FS-V31P

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP

FS-V32 - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN

FS-V32

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN

FS-V32C - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN

FS-V32C

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN

FS-V32CP - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP

FS-V32CP

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP

FS-V32P - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP

FS-V32P

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP

FS-V33 - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN

FS-V33

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN

FS-V33C - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN

FS-V33C

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN

FS-V33CP - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP

FS-V33CP

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP

FS-V33P - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP

FS-V33P

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP

FS-V34 - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN

FS-V34

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN

FS-V34C - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN

FS-V34C

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN

FS-V34CP - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP

FS-V34CP

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP

FS-V34P - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP

FS-V34P

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP

FU-10 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-10

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-11 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-11

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-12 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-12

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-13 - ไฟเบอร์ยูนิตชนิด Regression-reflective

FU-13

ไฟเบอร์ยูนิตชนิด Regression-reflective

FU-15 - ไฟเบอร์ยูนิตชนิด Regression-reflective

FU-15

ไฟเบอร์ยูนิตชนิด Regression-reflective

FU-16 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-16

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-16Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-16Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-18 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-18

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-18M - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-18M

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-20 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-20

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-21 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-21

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-21X - ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-21X

ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-22 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-22

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-22X - ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-22X

ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-23 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-23

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-23X - ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-23X

ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-24X - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-24X

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-25 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-25

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-31 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-31

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-32 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-32

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-33 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-33

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-34 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-34

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-35 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-35

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35A - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-35A

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35F - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-35F

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35FA - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35FA

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35FG - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35FG

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35FZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35FZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35TG - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35TG

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-35TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-36 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง ยกเลิกการผลิต

FU-36

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-36X - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง ยกเลิกการผลิต

FU-36X

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-37 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-37

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38H - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38H

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38K - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38K

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38L - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38L

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38LK - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38LK

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38R - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38R

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38S - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38S

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38V - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-38V

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-39 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-39

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-40 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-40

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-40G - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-40G

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-40S - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-40S

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-41TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-41TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-42 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-42

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-42TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-42TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-43 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-43

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-43TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-43TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-44TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-44TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-45 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-45

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-45X - ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-45X

ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-46 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-46

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-47TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-47TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-48 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-48

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-48U - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-48U

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-49 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-49

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-49U - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-49U

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-49X - ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-49X

ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-4F - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-4F

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-4FZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-4FZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-50 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-50

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-51TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-51TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-52TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-52TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-53TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-53TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-54TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-54TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-55 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-55

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-56 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-56

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-56TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-56TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-57TE - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-57TE

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-57TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-57TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-58 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-58

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-58U - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-58U

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-59 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-59

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-59U - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-59U

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-5F - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-5F

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-5FZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-5FZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-61 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-61

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-61Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-61Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-63 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-63

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-63T - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-63T

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-63Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-63Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-65 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-65

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-65X - ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-65X

ไฟเบอร์ยูนิต, ตัวรับ

FU-66 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-66

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-66TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-66TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-66Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-66Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67G - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67G

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67TG - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67TG

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67V - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-67V

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-68 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-68

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-69 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-69

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-69U - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-69U

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-69X - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-69X

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-6F - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-6F

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-70TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-70TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-70U - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-70U

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-71 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-71

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-71Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-71Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-73 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-73

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-75F - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-75F

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-76F - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-76F

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77G - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77G

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77TG - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77TG

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77TZ - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77TZ

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77V - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-77V

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-78 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-78

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-79 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-79

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-79U - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-79U

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-7F - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-7F

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-81C - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-81C

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-82C - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-82C

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-83C - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-83C

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-84C - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-84C

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-85 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ ยกเลิกการผลิต

FU-85

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-85A - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-85A

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-85H - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-85H

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-85Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-85Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-86 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง ยกเลิกการผลิต

FU-86

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-86A - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-86A

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-86H - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-86H

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-86Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-86Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-87 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-87

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-87K - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-87K

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-88 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-88

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-88K - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-88K

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-91 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-91

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-92 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-92

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-93 - ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-93

ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-93Z - ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-93Z

ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-94C - ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-94C

ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95 - ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95

ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95H - ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว ยกเลิกการผลิต

FU-95H

ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95HA - ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95HA

ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95S - ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95S

ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95W - ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95W

ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95Z - ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-95Z

ไฟเบอร์ยูนิตตรวจจับระดับของเหลว

FU-96 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-96

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-96T - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-96T

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-97P - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-97P

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-97S - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-97S

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับแบบจำกัด

FU-98 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-98

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-A05 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 5 มม.

FU-A05

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 5 มม.

FU-A05D - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 5 มม.

FU-A05D

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 5 มม.

FU-A10 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม.

FU-A10

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม.

FU-A100 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-A100

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-A10D - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม.

FU-A10D

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม.

FU-A40 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-A40

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-E11 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 11 มม.

FU-E11

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 11 มม.

FU-E40 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 40 มม.

FU-E40

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 40 มม.

FU-L41Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-L41Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวรับ

FU-L50Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-L50Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-L51Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-L51Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-L52Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-L52Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-L53Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-L53Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-L54Z - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-L54Z

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-V7FN - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-V7FN

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-V84 - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-V84

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-V84L - ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

FU-V84L

ไฟเบอร์ยูนิตตัวส่ง

OP-73864 - สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-73864

สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-73865 - สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 10 ม.

OP-73865

สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 10 ม.

F-20 - เลนส์ ยกเลิกการผลิต

F-20

เลนส์

F-V2 - เลนส์ระยะไกลสุญญากาศ

F-V2

เลนส์ระยะไกลสุญญากาศ

F-V4 - ขอบเหล็ก ยกเลิกการผลิต

F-V4

ขอบเหล็ก

FU-VJ1 - ออปติคัลคับเปลอร์

FU-VJ1

ออปติคัลคับเปลอร์

OP-26751 - ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)

OP-26751

ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)