1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. กรณีศึกษา

กรณีศึกษา

ปัญหา:ในบางครั้งตัวลำเลียงถาดบรรจุชิ้นงานอัตโนมัติจะเคลื่อนย้ายถาดอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายการผลิตในที่สุด อันนำมาซึ่งเวลาการทำงานที่สูญเปล่า เครื่องจักรได้รับความเสียหาย และอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน

ปัญหา:ผู้ปฏิบัติการจะต้องสลับการทำงานเพื่อให้สดชื่นอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบบางอย่างอาจไม่สามารถวางลงบนชุดประกอบได้เสมอไป กรณีเช่นนี้สามารถก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นได้ สถานการณ์แรกคือ ชุดประกอบทำให้ชิ้นส่วนที่อยู่ในอุปกรณ์ของระบบอัตโนมัติเสียหาย สถานการณ์ที่สองคือ...

ปัญหา:การวัดจะทำได้โดยการใช้เครื่องวัดแบบมือถือ เครื่องวัดแบบสัมผัส หรือ วิธีทางอ้อมอื่นๆ ที่มีความแม่นยำน้อยลง ด้วยวิธีปฏิบัติที่พัฒนาจากความไม่มีมาตรฐานนี้ทำให้การวัดของคนงานในโรงงานนั้นไว้วางใจไม่ได

ปัญหา:ระหว่างการประกอบชิ้นส่วน หากไดอะแฟรมไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่วนทั้งสองส่วนจะไม่ถูกซีลตามที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความบกพร่อง โดยส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าจะเข้าไปอยู่ในส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า โดยมีปะเก็นเป็นตัวกันกระแทกคั่นระหว่างกลาง ในระหว่างการวางตำแหน่ง ไดอะแฟรมอาจถูก “หนีบ” ในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดการฉีกขาดและ/หรือไม่สามารถป้องกันอากาศเข้าได้ดีพอ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site