รุ่น กล้องสแกนในสายพานลำเลียง Line Scan ซีรีส์

40 ผลิตภัณฑ์

XG-8500L - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8500L

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8500LP - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8500LP

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8502L - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8502L

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8502LP - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8502LP

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8502P - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-8502P

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-8700L - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8700L

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8700LP - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8700LP

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8702L - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8702L

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8702LP - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-8702LP

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-8800L - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-8800L

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-8800LP - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8800LP

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8802L - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8802L

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8802LP - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-8802LP

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-HL02M - กล้องสแกนในสายพานลำเลียง 8 ความเร็ว 2048 พิกเซล

XG-HL02M

กล้องสแกนในสายพานลำเลียง 8 ความเร็ว 2048 พิกเซล

XG-HL04M - กล้องสแกนในสายพานลำเลียง 16 ความเร็ว 4096 พิกเซล

XG-HL04M

กล้องสแกนในสายพานลำเลียง 16 ความเร็ว 4096 พิกเซล

XG-HL08M - กล้องสแกนในสายพานลำเลียง 16 ความเร็ว 8192 พิกเซล

XG-HL08M

กล้องสแกนในสายพานลำเลียง 16 ความเร็ว 8192 พิกเซล

CA-LHW12 - เลนส์ 12 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW12

เลนส์ 12 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW16 - เลนส์ 16 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW16

เลนส์ 16 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW25 - เลนส์ 25 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW25

เลนส์ 25 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW35 - เลนส์ 35 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW35

เลนส์ 35 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW50 - เลนส์ 50 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW50

เลนส์ 50 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW8 - เลนส์ 8 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW8

เลนส์ 8 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-DZB15 - ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 150 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZB15

ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 150 มม.

CA-DZB30 - ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 300 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZB30

ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 300 มม.

CA-DZB45 - ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 450 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZB45

ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 450 มม.

CA-DZB5 - ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 50 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZB5

ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 50 มม.

CA-DZR15 - ไฟแบบเส้น, สีแดง, 150 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZR15

ไฟแบบเส้น, สีแดง, 150 มม.

CA-DZR30 - ไฟแบบเส้น, สีแดง, 300 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZR30

ไฟแบบเส้น, สีแดง, 300 มม.

CA-DZR45 - ไฟแบบเส้น, สีแดง, 450 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZR45

ไฟแบบเส้น, สีแดง, 450 มม.

CA-DZR5 - ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 300 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZR5

ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 300 มม.

CA-DZW15 - ไฟแบบเส้น, สีขาว, 150 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZW15

ไฟแบบเส้น, สีขาว, 150 มม.

CA-DZW30 - ไฟแบบเส้น, สีขาว, 300 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZW30

ไฟแบบเส้น, สีขาว, 300 มม.

CA-DZW45 - ไฟแบบเส้น, สีขาว, 450 มม. ยกเลิกการผลิต

CA-DZW45

ไฟแบบเส้น, สีขาว, 450 มม.

CA-DZW5 - ไฟแบบเส้น, สีขาว, 50 มม.

CA-DZW5

ไฟแบบเส้น, สีขาว, 50 มม.

CA-EN10 - สายเคเบิลของหัว Encoder (10 ม.)

CA-EN10

สายเคเบิลของหัว Encoder (10 ม.)

CA-EN5 - สายเคเบิลของหัว Encoder (5 ม.)

CA-EN5

สายเคเบิลของหัว Encoder (5 ม.)

OP-87320 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87320

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87321 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87321

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87322 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87322

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87323 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87323

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87324 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87324

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87325 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87325

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87326 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87326

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87327 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87327

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87328 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87328

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87329 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87329

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87330 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87330

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87331 - แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น ยกเลิกการผลิต

OP-87331

แผ่นกระจายแสงสำหรับให้แสงแบบเส้น

OP-87391 - ยูนิตการส่งผ่าน/กระจายแสงสำหรับ CA-DZ□5 ยกเลิกการผลิต

OP-87391

ยูนิตการส่งผ่าน/กระจายแสงสำหรับ CA-DZ□5

OP-87392 - ยูนิตการส่งผ่าน/กระจายแสงสำหรับ CA-DZ□15 ยกเลิกการผลิต

OP-87392

ยูนิตการส่งผ่าน/กระจายแสงสำหรับ CA-DZ□15

OP-87393 - ยูนิตการส่งผ่าน/กระจายแสงสำหรับ CA-DZ□30 ยกเลิกการผลิต

OP-87393

ยูนิตการส่งผ่าน/กระจายแสงสำหรับ CA-DZ□30

OP-87394 - ยูนิตการส่งผ่าน/กระจายแสงสำหรับ CA-DZ□45 ยกเลิกการผลิต

OP-87394

ยูนิตการส่งผ่าน/กระจายแสงสำหรับ CA-DZ□45