อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์

RD ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์ RD ซีรีส์

RD ซีรีส์ - อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์

Linearizer แบบหลายจุดระบบดิจิตอลพร้อมด้วยฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต่ำในตัว การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง และจอแสดงผล LED สามสี