เซนเซอร์ป้อนกลับ SJ-FB01

SJ-FB01 - เซนเซอร์ป้อนกลับ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

SJ-FB01

การวัดสมดุล ของประจุ ไอออน

ช่วงการตรวจวัด

±50 V

ความแม่นยำในการวัด

±0.5 V *1

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.1 V

รอบการสุ่มตัวอย่าง

0.1 วินาที

ระยะการติดตั้ง

50 มม. หรือมากกว่าจาก SJ-F700

การวัด อุณหภูมิ

ช่วงการตรวจวัด

0 ถึง +50°C

ความแม่นยำในการวัด

±2°C *2

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.1 °C

รอบการสุ่มตัวอย่าง

0.5 วินาที

การวัด ความชื้น

ช่วงการตรวจวัด

10 ถึง 85 % RH

ความแม่นยำในการวัด

±5% RH *2

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

1% RH

รอบการสุ่มตัวอย่าง

0.5 วินาที

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85%RH
(ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

โครงเครื่อง: PBT, แผ่นตรวจจับ
ไอออน: SUS, แผ่นจอแสดงผล:
PET, ปลอกหุ้มสายเคเบิล: PVC,
คอนเนคเตอร์เรซิน: Polyester
elastomer, คอนเนคเตอร์โลหะ:
ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม

*1 ที่ ±15 V หรือน้อยกว่า; ±10% (ระบุไว้) สำหรับช่วงอื่นๆ
*2 ที่ 25°C ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 50%

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ