รุ่น จอสัมผัส VT5 ซีรีส์

39 ผลิตภัณฑ์

VT5-W07 - จอสัมผัสสี TFT แบบไวด์สกรีน 7 นิ้ว

VT5-W07

จอสัมผัสสี TFT แบบไวด์สกรีน 7 นิ้ว

VT5-W07M - จอสัมผัสขาวดำ TFT แบบไวด์สกรีน 7 นิ้ว

VT5-W07M

จอสัมผัสขาวดำ TFT แบบไวด์สกรีน 7 นิ้ว

VT5-W10 - จอสัมผัสสี TFT แบบไวด์สกรีน 10 นิ้ว

VT5-W10

จอสัมผัสสี TFT แบบไวด์สกรีน 10 นิ้ว

VT5-WX12 - จอสัมผัส 12 นิ้วพร้อม Windows® OS

VT5-WX12

จอสัมผัส 12 นิ้วพร้อม Windows® OS

VT5-WX15 - จอสัมผัส 15 นิ้วพร้อม Windows® OS

VT5-WX15

จอสัมผัส 15 นิ้วพร้อม Windows® OS

VT5-X10 - จอสัมผัสสี TFT 10 นิ้ว

VT5-X10

จอสัมผัสสี TFT 10 นิ้ว

VT5-X12 - จอสัมผัสสี TFT 12 นิ้ว

VT5-X12

จอสัมผัสสี TFT 12 นิ้ว

VT5-X15 - จอสัมผัสสี TFT 15 นิ้ว

VT5-X15

จอสัมผัสสี TFT 15 นิ้ว

VT-H1G-DL - VT STUDIO Ver.8 (ใช้งานทั่วโลก) ดาวน์โหลดได้

VT-H1G-DL

VT STUDIO Ver.8 (ใช้งานทั่วโลก) ดาวน์โหลดได้

VT-H1J-DL - VT STUDIO Ver.8 ดาวน์โหลดได้

VT-H1J-DL

VT STUDIO Ver.8 ดาวน์โหลดได้

VT-H5J - VT STUDIO Ver. 5: ญี่ปุ่น ยกเลิกการผลิต

VT-H5J

VT STUDIO Ver. 5: ญี่ปุ่น

VT-H8G - VT STUDIO Ver.8 (ใช้งานทั่วโลก)

VT-H8G

VT STUDIO Ver.8 (ใช้งานทั่วโลก)

VT-H8J - VT STUDIO Ver.8 ดาวน์โหลดได้

VT-H8J

VT STUDIO Ver.8 ดาวน์โหลดได้

OP-87983 - คอนโทรลเลอร์มือถือ (USB)

OP-87983

คอนโทรลเลอร์มือถือ (USB)

OP-86916 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (1 ม.)

OP-86916

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (1 ม.)

OP-86917 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

OP-86917

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

OP-86918 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ Mitsubishi FXN ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (1 ม.)

OP-86918

สายเคเบิลเชื่อมต่อ Mitsubishi FXN ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (1 ม.)

OP-86919 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ Mitsubishi FXN ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

OP-86919

สายเคเบิลเชื่อมต่อ Mitsubishi FXN ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

OP-86920 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ Mitsubishi Q ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

OP-86920

สายเคเบิลเชื่อมต่อ Mitsubishi Q ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

OP-86922 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ Omron CJ1/CS1 ซีรีส์ (5 ม.)

OP-86922

สายเคเบิลเชื่อมต่อ Omron CJ1/CS1 ซีรีส์ (5 ม.)

OP-86924 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ Panasonic Electric Works FP ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

OP-86924

สายเคเบิลเชื่อมต่อ Panasonic Electric Works FP ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

VT-B10 - ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศ 10 นิ้ว

VT-B10

ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศ 10 นิ้ว

VT-B12 - ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศ 12 นิ้ว

VT-B12

ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศ 12 นิ้ว

VT-B15 - ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศ 15 นิ้ว

VT-B15

ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศ 15 นิ้ว

VT-BW07 - ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศสำหรับจอไวด์สกรีน 7 นิ้ว

VT-BW07

ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศสำหรับจอไวด์สกรีน 7 นิ้ว

VT-BW10 - ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศสำหรับจอไวด์สกรีน 10 นิ้ว

VT-BW10

ฝาครอบทนทานต่อสภาวะอากาศสำหรับจอไวด์สกรีน 10 นิ้ว

VT-P10 - แผ่นป้องกัน 10 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-P10

แผ่นป้องกัน 10 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-P12 - แผ่นป้องกัน 12 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-P12

แผ่นป้องกัน 12 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-P15 - แผ่นป้องกัน 15 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-P15

แผ่นป้องกัน 15 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-PW07 - แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 7 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-PW07

แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 7 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-PW07L - แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 7 นิ้ว (สีดำมีโลโก้)

VT-PW07L

แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 7 นิ้ว (สีดำมีโลโก้)

VT-PW07N - แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 7 นิ้ว (สีขาวไม่มีโลโก้)

VT-PW07N

แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 7 นิ้ว (สีขาวไม่มีโลโก้)

VT-PW10 - แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 10 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-PW10

แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 10 นิ้ว (สีดำไม่มีโลโก้)

VT-PW10L - แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 10 นิ้ว (สีดำมีโลโก้)

VT-PW10L

แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 10 นิ้ว (สีดำมีโลโก้)

VT-PW10N - แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 10 นิ้ว (สีขาวไม่มีโลโก้)

VT-PW10N

แผ่นป้องกันสำหรับจอไวด์สกรีน 10 นิ้ว (สีขาวไม่มีโลโก้)

VT-SP1 - ลำโพงแบบติดตั้งบนแผงพร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว

VT-SP1

ลำโพงแบบติดตั้งบนแผงพร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว

VT-UC1 - ที่ครอบ USB ด้านหน้า

VT-UC1

ที่ครอบ USB ด้านหน้า