เซนเซอร์วัดขนาด (Measurement Sensor)

เซนเซอร์วัดระยะด้วย เซนเซอร์วัดตำแหน่ง และเซนเซอร์สำหรับวัดเลเซอร์ความแม่นยำสูงแบบไม่สัมผัส

รุ่นต่างๆ

โปรไฟล์เซนเซอร์ (Profile Sensor)

โปรไฟล์เซนเซอร์ (Profile Sensor)

เลเซอร์สแกนเนอร์ 2D และ 3D / เครื่อง Profile สำหรับวัดความสูง ระดับ พื้นที่ มุม รัศมี จุดต่อจุด จุดถึงเส้น และอื่นๆ

แคตตาล็อก

ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (Displacement Sensor)

ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (Displacement Sensor)

เซนเซอร์การตรวจวัดแบบสามเหลี่ยมของเลเซอร์แบบจุดเดียวสำหรับวัดระยะทางและตำแหน่งด้วยความเร็วสูง แม่นยำ และเที่ยงตรง

แคตตาล็อก

เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ (Laser Scan Micrometer)

เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ (Laser Scan Micrometer)

เลเซอร์สแกน 1D และ 2D และเส้นผ่านศูนย์กลางเกจออปติคัลไมโครมิเตอร์, ระยะ Pitch, ความกลมของมุมความกว้าง, ตำแหน่ง และรัศมี

แคตตาล็อก

อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

การตรวจวัดชิ้นงานโลหะด้วยความเร็วสูง ตรวจวัดระยะ ความไม่ได้ระนาบ ความหนา การกำหนดตำแหน่ง และความเยื้องศูนย์

แคตตาล็อก

เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT

เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT

การตรวจจับที่มีความเที่ยงตรงและความทนทานสูงด้วยความละเอียดสูงถึง 0.1 ไมครอน เชื่อมต่อหลายยูนิตสำหรับการคำนวณหรือการเปรียบเทียบ

แคตตาล็อก