เซนเซอร์วัดค่า

เซนเซอร์วัดระยะด้วย เซนเซอร์วัดตำแหน่ง และเซนเซอร์สำหรับวัดเลเซอร์ความแม่นยำสูงแบบไม่สัมผัส

รุ่นต่างๆ

เลเซอร์โปรไฟล์

เลเซอร์โปรไฟล์

เลเซอร์สแกนเนอร์ 2D และ 3D / เครื่อง Profile สำหรับวัดความสูง ระดับ พื้นที่ มุม รัศมี จุดต่อจุด จุดถึงเส้น และอื่นๆ

แคตตาล็อก

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

เซนเซอร์การตรวจวัดแบบสามเหลี่ยมของเลเซอร์แบบจุดเดียวสำหรับวัดระยะทางและตำแหน่งด้วยความเร็วสูง แม่นยำ และเที่ยงตรง

แคตตาล็อก

ออปติคัลไมโครมิเตอร์ / เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

ออปติคัลไมโครมิเตอร์ / เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

เลเซอร์สแกน 1D และ 2D และเส้นผ่านศูนย์กลางเกจออปติคัลไมโครมิเตอร์, ระยะ Pitch, ความกลมของมุมความกว้าง, ตำแหน่ง และรัศมี

แคตตาล็อก

อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

การตรวจวัดชิ้นงานโลหะด้วยความเร็วสูง ตรวจวัดระยะ ความไม่ได้ระนาบ ความหนา การกำหนดตำแหน่ง และความเยื้องศูนย์

แคตตาล็อก

เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT

เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT

การตรวจจับที่มีความเที่ยงตรงและความทนทานสูงด้วยความละเอียดสูงถึง 0.1 ไมครอน เชื่อมต่อหลายยูนิตสำหรับการคำนวณหรือการเปรียบเทียบ

แคตตาล็อก