จอสัมผัส 15 นิ้วพร้อม Windows® OS VT5-WX15

VT5-WX15 - จอสัมผัส 15 นิ้วพร้อม Windows® OS

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VT5-WX15

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

2.5 A หรือน้อยกว่า

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±20%

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

JIS B3502
เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61131-2

โครงสร้าง

โครงสร้างที่มี IP65F หรือการป้องกันฝุ่นและหยดน้ำที่เทียบเท่ากันเฉพาะสำหรับส่วนการทำงานด้านหน้าของแผงควบคุมแบบฝัง *1

ชนิดแรงดันไฟฟ้า

I

ระดับมลภาวะ

2

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า, ระยะเวลาของพัลส์: 1 μs, 50 ns (โดยเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1000 VAC นานหนึ่งนาที (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและตัวเครื่อง)

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและตัวเครื่อง วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่น ก๊าซกัดกร่อน หรือสารที่เป็นอันตรายอื่นๆ

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง 50°C *2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) *3

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

−20 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการเก็บรักษา

20 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 3600 กรัม

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

แผง LCD

องค์ประกอบของจอแสดงผล

TFT LCD

จำนวนสีในการแสดงผล

16 ล้านสี

จำนวนจุด

1024 × 768 (W × H จุด)

พื้นที่แสดงผล

304.1 × 228.1 (W × H มม.)

ฮาร์ดแวร

CPU

Intel Atom E3940 4-core 1.6 GHz

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน (ROM)

eMMC 32 GB

หน่วยความจำหลัก (RAM)

8 GB

ซอฟต์แวร์

OS

Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

ดวงไฟพื้นหลัง

อายุการใช้งาน (อุณหภูมิ/ความชื้นปกติ)

ประมาณ 50,000 ชั่วโมง

สวิตช์สัมผัส

แรงกด

ไม่เกิน 0.98 N

แบ็คไลต์

วิธีการ

ไฟ LED สีขาว (เปลี่ยนไม่ได้)

สวิตช์สัมผัส

ระบบ

จอ Resistive แบบอะนาล็อก

ช่วงอายุการใช้งาน

ใช้งาน 1 ล้านครั้งขึ้นไป

หน่วยความจำภายในของข้อมูลหน้าจอ

ความจุหน่วยความจำ

256 MB

ตัวตั้งเวลาปฏิทิน

ความแม่นยำ: ±60 วินาทีต่อเดือน (ที่ 25°C)
* ข้อผิดพลาดอาจมีมากขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิแตกต่างกันและจำนวนปีที่ใช้งาน เมื่อใชใ้ นระบบที่มีความคลาดเคลื่อนของเวลาอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้ ให้ปรับเวลาให้ถูกต้องเป็นประจำ
การสำรองข้อมูล: แบตเตอรี่แบบลิเธียมหลัก (อายุการใช้งาน: 5 ปีขึ้นไปที่ 25°C)

*1 เมื่อปิดที่ครอบ USB ด้านหน้า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดดูที่บทการติดตั้งในคู่มือผใู้ ช้
*2 ใช้ค่านี้ได้เมื่อติดตั้ง VT5 ซีรีส์ในแนวตั้งเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการติดตั้งอื่นๆ โปรดดูที่บทการติดตั้งในคู่มือผูใ้ ช้
*3 หากอุณหภูมิแวดล้อมขณะปฏิบัติงานสูงเกิน 40°C ใหใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 85% RH หรือน้อยกว่าที่ 40°C

รุ่นอื่นๆ