PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว

Visual KV ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว Visual KV ซีรีส์

Visual KV ซีรีส์ - PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว

PLC เครื่องแรกของอุตสาหกรรมที่มีกรอบข้อมูลในตัวเพื่อการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ได้ในแบบเรียลไทม์

คุณลักษณะ

  • PLC ขนาดเล็กที่สุดในโลกที่มีแหล่งจ่ายไฟ AC ในตัว
  • Access Window ที่ใช้งานง่าย
  • มีแผงควบคุมการทำงานที่กะทัดรัด
  • ประมวลผลรวดเร็วด้วยอินเทอร์รัปต์ 10 µs และเคาน์เตอร์ความเร็วสูงขนาด 30 kHz
  • ซอฟต์แวร์แลดเดอร์ทำงานบน Windows® ที่ใช้งานง่าย

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง

KV Nano ซีรีส์ - PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง

  • การสื่อสารกับเซนเซอร์โดยไม่ใช้โปรแกรมกับเซนเซอร์และ I/O ระยะไกล
  • ฟังก์ชันบันทึก/การตรวจติดตาม
  • สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ทั้งแบบธรรมดาและขั้นสูง

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก KV Nano ซีรีส์ PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง แคตตาล็อก