รุ่น ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง LK-G5000 ซีรีส์

55 ผลิตภัณฑ์

LK-G5001P - คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP

LK-G5001P

คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP

LK-G5001PV - คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, PNP

LK-G5001PV

คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, PNP

LK-G5001V - คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, NPN

LK-G5001V

คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, NPN

LK-H008 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H008

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H008W - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H008W

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H020 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H020

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H022 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-H022

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-H022K - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H022K

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H023 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B

LK-H023

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B

LK-H025 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H025

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H027 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-H027

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-H027K - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H027K

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H028 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B

LK-H028

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B

LK-H050 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H050

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H052 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-H052

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-H052K - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H052K

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H053 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B

LK-H053

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B

LK-H055 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H055

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H057 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-H057

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-H057K - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H057K

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H058 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B

LK-H058

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B

LK-H080 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H080

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H082 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-H082

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-H085 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H085

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H087 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-H087

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-H150 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H150

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-H152 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-H152

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-H155 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H155

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-H157 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-H157

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-HA100 - ชุดหัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม

LK-HA100

ชุดหัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม

CA-U4 (CA-U4#) - แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

CA-U4 (CA-U4#)

แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

CB-A07 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 0.7 ม.

CB-A07

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 0.7 ม.

CB-A10 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

CB-A10

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

CB-A10E - สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

CB-A10E

สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

CB-A2 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 2 ม.

CB-A2

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 2 ม.

CB-A20 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 20 ม.

CB-A20

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 20 ม.

CB-A30 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 30 ม.

CB-A30

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 30 ม.

CB-A5 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม.

CB-A5

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม.

CB-A5E - สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม.

CB-A5E

สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม.

OP-51655 - สายเคเบิลจอแสดงผล 3 ม.

OP-51655

สายเคเบิลจอแสดงผล 3 ม.

OP-51656 - สายเคเบิลจอแสดงผล 10 ม.

OP-51656

สายเคเบิลจอแสดงผล 10 ม.

OP-51657 - สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

OP-51657

สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

OP-66843 - สายเคเบิลครอสโอเวอร์ Ethernet (Category 5e)

OP-66843

สายเคเบิลครอสโอเวอร์ Ethernet (Category 5e)

OP-84427 - สายเคเบิลจอแสดงผล 0.33 ม.

OP-84427

สายเคเบิลจอแสดงผล 0.33 ม.

LK-F2 - ฟิลเตอร์ ND สำหรับ LK-H150/155, LK-G150/155, LK-G400/405, หรือ LK-G500/505

LK-F2

ฟิลเตอร์ ND สำหรับ LK-H150/155, LK-G150/155, LK-G400/405, หรือ LK-G500/505

LK-F3 - ฟิลเตอร์ ND สำหรับ LK-H080/085

LK-F3

ฟิลเตอร์ ND สำหรับ LK-H080/085

OP-84426 - แผงตกแต่งสำหรับ LK-HD500

OP-84426

แผงตกแต่งสำหรับ LK-HD500