1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
  4. PLC (ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล / ชนิดคอนเนคเตอร์)
  5. PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว
  6. รุ่น
  7. 8 อินพุต

PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัวVisual KV ซีรีส์

8 อินพุต

KV-E8X

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-E8X

จำนวนอินพุต

8

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

2mA

ค่าคงที่ของเวลาของอินพุท (สับเปลี่ยนไปมาได้ 2 ระดับโดยใช้รีเลย์เสริมพิเศษ 2609 ถึง 2612)

10 ms ± 20%, 10 µs ± 20% สำหรับทั้งขอบขาขึ้น (จากปิดเป็นเปิด) และขอบขาลง (จากเปิดเป็นปิด)

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นต่อเนื่อง

ความถี่: 10 ถึง 57 Hz

8

ข้อกำหนดเฉพาะของอินพุท

โหมด 24 V

พิกัดสูงสุดของอินพุท

อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต

26.4 VDC

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

24 VDC, 5.3 mA

อิมพีแดนซ์ขาเข้า

ความต้านทานอินพุต

4.3 kΩ

อินพุทร่วม

4/จุดร่วม

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)