รุ่น ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม KV-P ซีรีส์

23 ผลิตภัณฑ์

KV-P16R - แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต

KV-P16R

แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต

KV-P16RL - แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต, รวม KL

KV-P16RL

แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต, รวม KL

KV-P16T - แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-P16T

แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-P16TL - แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, รวม KL

KV-P16TL

แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, รวม KL

KV-E16T - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต

KV-E16T

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต

KV-E16TP - ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต

KV-E16TP

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต

KV-E4T - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต

KV-E4T

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต

KV-E4XR - 4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต

KV-E4XR

4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต

KV-E4XT - 4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-E4XT

4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-E4XTP - ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต

KV-E4XTP

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต

KV-E8T - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต

KV-E8T

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต

KV-E8TP - ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต

KV-E8TP

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต

KV-H2WE - KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 4) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ) ยกเลิกการผลิต

KV-H2WE

KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 4) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ)

KV-H5W - KV STUDIO รุ่นภาษาญี่ปุ่น Ver.7 0 ยกเลิกการผลิต

KV-H5W

KV STUDIO รุ่นภาษาญี่ปุ่น Ver.7 0

OP-26487 - สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ (แบบตรง 2.5 ม.)

OP-26487

สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ (แบบตรง 2.5 ม.)

OP-35361 - สายเคเบิลต่อขยายสำหรับสำหรับยูนิตขยายและอะแดปเตอร์ทุกรุ่น (300 มม.)

OP-35361

สายเคเบิลต่อขยายสำหรับสำหรับยูนิตขยายและอะแดปเตอร์ทุกรุ่น (300 มม.)

KV-P3E - รุ่นภาษาอังกฤษของ KZ-P3 ยกเลิกการผลิต

KV-P3E

รุ่นภาษาอังกฤษของ KZ-P3

KV-S1 - อะแดปเตอร์ภายนอกแบบช่องเสียบแบบอนุกรม

KV-S1

อะแดปเตอร์ภายนอกแบบช่องเสียบแบบอนุกรม

OP-26482 - PC98-Modular (14 ขา) ยกเลิกการผลิต

OP-26482

PC98-Modular (14 ขา)

OP-26485 - คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 25 ขา ยกเลิกการผลิต

OP-26485

คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 25 ขา

OP-26486 - คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 9 ขา

OP-26486

คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 9 ขา

OP-51453 - ฝาครอบป้องกันสำหรับ KV-P

OP-51453

ฝาครอบป้องกันสำหรับ KV-P