พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์สำหรับตรวจจับระยะไกล

ES ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์สำหรับตรวจจับระยะไกล ES ซีรีส์

ES ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์สำหรับตรวจจับระยะไกล

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์มีระยะตรวจจับไกลเป็น 2 เท่าของเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวและมีระยะตรวจจับไกลถึง 8 มม. (หุ้มฉนวน) และ 70 มม. (ไม่หุ้มฉนวน)

คุณลักษณะ

  • ระยะตรวจจับไกลเป็นสองเท่าของเซนเซอร์ทั่วไป
  • ปรับแต่งระยะตรวจจับได้ง่าย
  • มีหัวเซนเซอร์หลายชนิดให้เลือกใช้
  • มีเอาต์พุตแจ้งเตือนในตัว