เครื่องมือวัดพิกัดแบบพกพา สำหรับพื้นที่กว้าง WM-6010

WM-6010 - เครื่องมือวัดพิกัดแบบพกพา สำหรับพื้นที่กว้าง

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

  • CE Marking
  • CSA
  • Bluetooth

รุ่นอื่นๆ