หัวเซนเซอร์ (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) CL-P150

CL-P150 - หัวเซนเซอร์ (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CL-P150 *1

ชนิด

หัวเซนเซอร์ (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด)

*1 หัวเซนเซอร์และออปติคัลยูนิตได้รับการออกแบบมาเป็นคู่จึงสามารถดูข้อมูลจำเพาะได้ในหน้าที่เกี่ยวข้องกับออปติคัลยูนิต

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ