ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด KL-16CT

KL-16CT - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KL-16CT

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

โหลดขาออกที่ผิดพลาดของการปลดการเชื่อมต่อ

30 VDC, 0.1 A หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, 1.5 มม. หรือน้อยกว่า แอมพลิจูดสองเท่าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z; 1 G เมื่อยึดติดเข้ากับราง DIN

ระบบฉนวน

-

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10.8 ถึง 26.4 VDC (สำหรับชุด I/O ชนิดขั้วต่อ ซึ่งแรงดันไฟฟ้านี้จะจ่ายมาให้โดยสายเคเบิลเฉพาะ)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 60°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีก๊าซกัดกร่อน

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

คอมมอนของแหล่งจ่ายไฟ: 1500 V, แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติ: 500 V, ความกว้างของพัลส์: 1 ms, 50 ns (โดยวิธีการจำลองสัญญาณรบกวน)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

500 VAC เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วต่างๆ ของ I/O; ไม่รวมขั้วเอาท์พุทของ ERR)

ความต้านทานของฉนวน

-

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

พิกัดสูงสุดของอินพุท

อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

แรงดันไฟฟ้า OFF สูงสุด

อิมพีแดนซ์ขาเข้า

จำนวนอินพุท/เอาท์พุท

เอาท์พุทของทรานซิสเตอร์แบบ 16 ขั้วต่อ

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

70mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

ข้อกำหนดเฉพาะของเอาท์พุท

เอาต์พุต

NPN open collector

แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (เมื่อเอาท์พุทเป็น ON)

0.8V หรือน้อยกว่า

กระแสรั่ว (เมื่อเอาท์พุทเป็น OFF)

100 µA หรือน้อยกว่า

เอาท์พุทของทรานซิสเตอร์

พิกัดแรงดันไฟฟ้าของโหลด

30 V DC และ
5 ถึง 26.4 V DC (แหล่งจ่ายไฟจ่ายไฟตลอดทั้ง VC และ C)

อัตรากระแสไฟฟ้าเอาต์พุต

0.5 A/เอาท์พุท (เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า 24 V หรือมากกว่าเข้าที่ VC และ C), 0.15 A/เอาท์พุท (เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า 12 V หรือมากกว่าเข้าที่ VC และ C), 0.05 A/เอาท์พุท (เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า 5 V หรือมากกว่าเข้าที่ VC และ C)

สายกราวด์ร่วม

เขียนบนแผนผังการเดินสายขั้วต่อของแต่ละชุด

เวลาหน่วง ON

25 µs หรือน้อยกว่า

เวลาหน่วง OFF

200 µs หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของฉนวน

20 MΩ หรือมากกว่า (ทดสอบด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเม็กเกอร์ขนาดแรงดันทดสอบ 500 VDC ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วของ I/O; ไม่รวมขั้วเอาท์พุทของ ERR)

ระบบฉนวน

โฟโตคัปเปลอร์ชนิดแยกตัว

เอาท์พุทของรีเลย์

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

-

อัตรากระแสไฟฟ้าเอาต์พุต

สายกราวด์ร่วม

ความต้านทานขณะ ON

เวลาหน่วง ON

เวลาหน่วง OFF

ความต้านทานของฉนวน

ระบบฉนวน

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ