เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ระยะไกล BL-700 ซีรีส์

BL-700 ซีรีส์ - เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ระยะไกล

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกลที่สามารถสแกน 700 ครั้ง/วินาทีพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ตั้งค่าแบบ Windows® มีช่วงการอ่านสูงถึง 47 นิ้ว (1200 มม.)

คุณลักษณะ

  • เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบในระดับเดียวกัน
  • ช่วงการสแกนไกลที่สุดเมื่อเทียบในระดับเดียวกัน
  • สแกนแถบบาร์โค้ดที่กว้างเพียง 0.15 มม. ได้
  • อัตราการสแกน 700 ครั้งต่อวินาที

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

เครื่องอ่านโค้ดหนึ่งเดียวสำหรับโค้ดทุกชนิด ในทุกสถานที่ และทุกช่วงความเร็ว

SR-2000 ซีรีส์ - เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D

  • มุมมองภาพกว้างพิเศษ
  • ความชัดลึกสูงขึ้นในระยะที่ไกลขึ้น
  • อ่านชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่ได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก SR-2000 ซีรีส์ เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D แคตตาล็อก