ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่มาตรฐาน MD-X2500A

MD-X2500A - ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่มาตรฐาน

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

MD-X2500A

ชนิด

ชุดทำเครื่องหมาย (ชุดควบคุม + ชุดทำเครื่องหมาย) ประเภท 25 W พืน้ ที่มาตรฐาน

คอนโซล (แยกจำหน่าย)

MC-P1

Add-in ฟังก์ชัน 3D (แยกจำหน่าย)

MD-AD-3D

Add-in การติดตาม XY (แยกจำหน่าย)

MD-AD-XYT

Add-in การติดตาม Z (แยกจำหน่าย)

MD-AD-ZT

Add-in เครื่องอ่านโค้ด 2D (แยกจำหน่าย)

MD-AD-2DR/MD-AD-2DRA

วิธีการมาร์ก

วิธีการสแกน XYZ 3 แกนพร้อมกัน

เลเซอร์ ที่ใช้มาร์ก

ชนิด

YVO 4: ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 4 (IEC60825-1, FDA(CDRH) ส่วนที่ 1040.10) *1

ความยาวคลื่น

1064 nm

เอาต์พุต

25 W

ความถี่ Q-switch

คลื่นต่อเนื่อง (การออสซิลเลตต่อเนื่อง) 1 ถึง 400 kHz

เซนเซอร์วัดระยะ

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำ, ความยาวคลื่น: 683 nm
เอาต์พุต: 5.0 mW
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
(IEC60825-1, JIS6802,FDA (CDRH) ส่วนที่ 1040.10)) *1

เลเซอร์ชี้แนว / จุดกำหนดระยะการทำงาน

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำ, ความยาวคลื่น: 655 nm
เอาต์พุต: 1.0 mW
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
(IEC60825-1, JIS6802,FDA (CDRH) ส่วนที่ 1040.10)) *1

พื้นที่การมาร์ก

125 x 125 x 42 mm

ระยะการทำงานมาตรฐาน (± ความกว้างที่ผันแปร)

189 mm (±21 mm)

ความละเอียดในการมาร์ก

2 μm

ความเร็วในการสแกน

สูงสุด 12000 mm/s

ชนิดตัวอักษร

ฟอนต์

แบบอักษรเดมิ (หมายเลข ตัวอักษร คะตะกะนะ ฮิระงะนะ คันจิ) /แบบอักษรของผู้ใช้/แบบอักษร TrueType / แบบอักษร OpenType *2

บาร์โค้ด

CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR)/JAN/CODE128/EAN/UPC-A/UPC-E/CODE93

โค้ด 2D

รหัส QR/รหัส Micro QR/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/
GS1 DataBar Limited CC-A/ GS1 DataBar Truncated/ GS1 DataBar Truncated CC-A

ภาพโลโก้

ข้อมูลแบบอักษรและโลโก้สำหรับอักขระที่กำหนดเอง (CAD), BMP/JPEG/PNG/TIF

การตั้งค่า การมาร์ก

รูปแบบชิ้นงาน

ไม่มีการเคลื่อนที่ / ทำงานต่อเนื่อง (ความเร็ว/เอนโคดเดอร์คงที่)

ขนาดตัวอักษร (สูง / กว้าง)

0.1 ถึง 125 mm

จำนวนงานที่บันทึกได้

สูงสุด 2000 โปรแกรม

จำนวนของบล็อกโปรแกรม

256 บล็อก

อินพุต/เอาต์พุต

I/O ผ่านเทอร์มินอลบล็อก, I/O ผ่านคอนเนคเตอร์ MIL, I/O ควบคุมโมดูลความปลอดภัยของเลเซอร์ *3

การเชื่อมต่อ

RS-232C/USB2.0/อีเทอร์เน็ต (100BASE-TX/10BASE-T) *4

ทิศทางการติดตั้งหัวมาร์ก

ทุกทิศทาง

ความยาวสายเคเบิลหัวมาร์ก

4.3 ±0.1 m

วิธีระบายความร้อน

ระบายความร้อนด้วยลมอัด

ข้อกำหนดที่รองรับ

คำสงั่ EU (คำสงั่ EMC, คำสงั่ แรงดันไฟฟ้ าต่ำ, คำสงั่ RoHS) / มาตรฐาน EN (EN61010-1, EN60825-1, EN62471, EN55011, EN61000-6-2, EN50581) / มาตรฐาน CSA และมาตรฐาน UL (CAN/CSA C22.2 No.61010-1, UL61010-1) / มาตรฐานอเมริกาเหนือ (FCC Part 15B, ICES-001 Class A) / China RoHS/UKCA

อัตราแรงดันไฟฟ้าและการสิ้นเปลืองกำลังไฟ

เฟสเดียว 100 ถึง 240 VAC ±10% 50/60 Hz, สูงสุด 850 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64 (ชุดทำเครื่องหมาย)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการขนส่ง/จัดเก็บ

-10 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมสำหรับการขนส่ง/จัดเก็บ

30 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง 40°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

30 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)

ประเภทแรงดัน ไฟฟ้าเกิน

II

ระดับมลภาวะ

2

น้ำหนัก

ชุดควบคุม: 23.0 kg
ชุดทำเครื่องหมาย: 13.8 kg
แผงควบคุม: 2.0 kg

*1 การจัดคลาสเลเซอร์ของ FDA(CDRH) จะยึดตาม IEC60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No.50
*2 รองรับฟอนต์แบบ TrueType และฟอนต์แบบ OpenType ที่ตัง้ ค่าคุณสมบัตฟิ อนต์แบบฝังเป็น “ตดิ ตัง้ ได้” หรือ “แก้ไขได้” เท่านัน้ ตรวจสอบคุณสมบัติของ [แบบอักษร] จาก [แผงควบคุม]
*3 เมื่อตดิ ตัง้ โมดูลความปลอดภัยของเลเซอร์ (MD-C1/MD-C2A/MD-C2B) เท่านัน้
*4 พอร์ต USB มีไว้สำหรับหน่วยความจำ USB/เมาส์ USB/ตัวอ่านบาร์โค้ด (คอนเนคเตอร์แบบ A) และสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Marking Builder Plus หรือ ActiveX (คอนเนคเตอร์แบบ B) พอร์ต Ethernet รองรับการสื่อสารกับ PC ที่มี Marking Builder Plus (ActiveX), Operation Monitor และเครื่องมือวินิจฉัย; การสื่อสาร TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP: และไคลเอนท์ FTP

รุ่นอื่นๆ