โมดูลการนำเข้าข้อมูล 3D CAD (ใช้งานร่วมกับ CATIA ได้) XM-H5C2

XM-H5C2 - โมดูลการนำเข้าข้อมูล 3D CAD (ใช้งานร่วมกับ CATIA ได้)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

  • CE Marking

รุ่นอื่นๆ