เลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

LR-Z ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว LR-Z ซีรีส์

32 ผลิตภัณฑ์

LR-ZB100C3P - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.

LR-ZB100C3P

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.

LR-ZB100CN - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.

LR-ZB100CN

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.

LR-ZB100CP - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.

LR-ZB100CP

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.

LR-ZB100N - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม.

LR-ZB100N

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม.

LR-ZB100P - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม.

LR-ZB100P

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม.

LR-ZB240CB - ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม.

LR-ZB240CB

ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม.

LR-ZB250AN - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม.

LR-ZB250AN

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม.

LR-ZB250AP - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม.

LR-ZB250AP

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม.

LR-ZB250C3P - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.

LR-ZB250C3P

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.

LR-ZB250CN - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.

LR-ZB250CN

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.

LR-ZB250CP - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.

LR-ZB250CP

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.

LR-ZB250N - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. ยกเลิกการผลิต

LR-ZB250N

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม.

LR-ZB250P - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. ยกเลิกการผลิต

LR-ZB250P

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม.

LR-ZB90CB - ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม.

LR-ZB90CB

ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม.

LR-ZH490CB - ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม.

LR-ZH490CB

ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม.

LR-ZH500C3P - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม.

LR-ZH500C3P

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม.

LR-ZH500CN - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม.

LR-ZH500CN

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม.

LR-ZH500CP - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม.

LR-ZH500CP

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม.

LR-ZH500N - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม.

LR-ZH500N

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม.

LR-ZH500P - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม.

LR-ZH500P

แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม.

OP-73864 - สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-73864

สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-73865 - สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 10 ม.

OP-73865

สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 10 ม.

OP-85497 - สายต่อ M8 รูปตัว L PVC ยาว 2 ม.

OP-85497

สายต่อ M8 รูปตัว L PVC ยาว 2 ม.

OP-85499 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85499

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-85500 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 10 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85500

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 10 ม.

OP-85584 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85584

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-85585 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 10 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85585

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 10 ม.

OP-87396 - สายต่อ M8 3 ขา แบบตรง PVC ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87396

สายต่อ M8 3 ขา แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-87397 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87397

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-87398 - สายต่อ M8 3 ขา แบบตรง PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87398

สายต่อ M8 3 ขา แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-87399 - สายต่อ M8 3 ขา รูปตัว L PVC ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87399

สายต่อ M8 3 ขา รูปตัว L PVC ยาว 2 ม.

OP-87400 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87400

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-87401 - สายต่อ M8 3 ขา รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87401

สายต่อ M8 3 ขา รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-87619 - สายต่อ M8 รูปตัว L ทนทานต่อสารเคมีขนาด 2 ม.

OP-87619

สายต่อ M8 รูปตัว L ทนทานต่อสารเคมีขนาด 2 ม.

OP-87622 - สายต่อ M8 แบบตรงยาว 2 ม. ทนทานต่อสารเคมี

OP-87622

สายต่อ M8 แบบตรงยาว 2 ม. ทนทานต่อสารเคมี

OP-87413 - ชุดน็อต M18 (สแตนเลสสตีล)

OP-87413

ชุดน็อต M18 (สแตนเลสสตีล)