เครื่องอ่านโค้ด 1D และ 2D ขนาดกะทัดรัด

SR-700 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ยูนิตการสื่อสารชนิด USB SR-UR1

SR-UR1 - ยูนิตการสื่อสารชนิด USB

  • CE Marking
  • CSA

รุ่นอื่นๆ