สายไฟ, M12 L-coded 5 พินเป็น Flying Lead, 5 ม. สำหรับสวิตช์ PoE หรือคอนโทรลเลอร์ไฟ OP-88841

OP-88841 - สายไฟ, M12 L-coded 5 พินเป็น Flying Lead, 5 ม. สำหรับสวิตช์ PoE หรือคอนโทรลเลอร์ไฟ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ