เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี

AP-30 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี AP-30 ซีรีส์

34 ผลิตภัณฑ์

AP-31 - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31A - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31A

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31K - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31K

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31KP - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP

AP-31KP

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP

AP-31P - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP

AP-31P

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP

AP-31Z - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31Z

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31ZA - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31ZA

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN

AP-31ZP - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP

AP-31ZP

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP

AP-32 - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32A - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32A

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32K - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32K

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32KP - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP

AP-32KP

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP

AP-32P - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP

AP-32P

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP

AP-32Z - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32Z

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32ZA - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32ZA

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN

AP-32ZP - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP

AP-32ZP

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP

AP-33 - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33A - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33A

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33K - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33K

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33KP - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP

AP-33KP

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP

AP-33P - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP

AP-33P

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP

AP-33Z - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33Z

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33ZA - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33ZA

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN

AP-33ZP - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP

AP-33ZP

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP

AP-34 - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34A - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34A

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34K - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34K

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34KP - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP

AP-34KP

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP

AP-34P - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP

AP-34P

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP

AP-34Z - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34Z

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34ZA - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34ZA

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN

AP-34ZP - ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP

AP-34ZP

ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP