ยูนิต EtherNet/IP® KV-NC1EP

KV-NC1EP - ยูนิต EtherNet/IP®

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ