เลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

LR-Z ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว LR-Z ซีรีส์

มาตรฐานใหม่!
เลเซอร์โฟโต้เซนเซอร์อเนกประสงค์

ตรวจจับตำแหน่ง ความเข้มแสง และความโปร่งใส

  • ตัวเครื่องขนาดเล็ก
  • ระยะ Pitch ในการติดตั้ง 25.4 มม.
  • ฟังก์ชัน U.C.D.

LR-Z ซีรีส์ - เลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

บ่อยครั้งที่การตรวจจับด้วยเซนเซอร์ชนิด Reflective เกิดปัญหายุ่งยากจากปัจจัยต่างๆ เช่น สีของชิ้นงาน, วัสดุ, การเคลือบพื้นผิว และสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ เราจึงรวมคุณสมบัติความเสถียรของเลเซอร์แบบ CMOS เข้ากับเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวที่มีความหลากหลาย พร้อมทั้งโครงสร้างโลหะทีมีความทนทาน เพื่อให้เซนเซอร์มีความเสถียรและใช้งานทั่วไปได้ง่ายมากขึ้น

คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพการตรวจจับดีที่สุดในผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกัน

ด้วยเทคโนโลยี CMOS และฟังก์ชันควบคุมกำลังแสง การทำงานของ LR-Z จะไม่ถูกรบกวนจากสี ความเงาของพื้นผิว หรือรูปร่างของวัตถุ

ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน

ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมในโรงงานที่เลวร้ายที่สุด

ใช้งานได้ง่าย

ไฟแสดงสถานะขนาดใหญ่ จอแสดงผล 7 Segment และการตั้งค่าในสัมผัสเดียวเพื่อการใช้งานง่าย

คุณลักษณะใหม่ “การปรับแต่งพื้นหลัง” การจำแนกชิ้นงานออกจากพื้นหลังด้วยระยะห่างและค่าแสงสะท้อน

เซนเซอร์จะบันทึกระยะห่างจากพื้นหลังและค่าแสงสะท้อนที่ได้รับไว้เป็นค่าอ้างอิง และเมื่อวัตถุเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ เซนเซอร์จะตรวจจับจากความต่างของค่าทั้งสอง ทำให้มั่นใจได้ว่าการตรวจจับชิ้นงานจะทำได้อย่างมีเสถียรภาพ แม้ชิ้นงานจะเป็นวัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงของสีและลักษณะพื้นผิว หรือเป็นวัตถุรูปร่างบางที่มีความแตกต่างของความสูงน้อย

ไม่มีชิ้นงาน

มีชิ้นงาน

  • 1
    ความแตกต่าง ของระยะห่าง
  • 2
    ความแตกต่างของแสงสะท้อน

วัตถุโปร่งใส

ด้วยคุณลักษณะ “การปรับแต่งพื้นหลัง” ที่ตรวจจับวัตถุจากความต่างของระยะห่างและค่าแสงสะท้อนเทียบกับค่าอ้างอิงที่บันทึกไว้ ทำให้ LR-ZH สามารถตรวจจับวัตถุโปร่งใสได้หากมีพื้นหลังอยู่ รวมถึงรุ่นที่ปรับระยะได้ ก็สามารถทำได้