โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว

PZ-101 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว PZ-101 ซีรีส์

3 ผลิตภัณฑ์

PZ-101 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-101

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-101P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-101P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

A-1 - Slit สำหรับโฟโตอิเล็กทริคสวิตช์ของ PZ  ยกเลิกการผลิต

A-1

Slit สำหรับโฟโตอิเล็กทริคสวิตช์ของ PZ

A-2 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับโฟโตอิเล็กทริคสวิตช์ของ PZ ยกเลิกการผลิต

A-2

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับโฟโตอิเล็กทริคสวิตช์ของ PZ