รุ่น คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ KV-5000/3000 ซีรีส์

176 ผลิตภัณฑ์

KV-1000 - ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว ยกเลิกการผลิต

KV-1000

ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว

KV-3000 - ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว

KV-3000

ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว

KV-5000 - ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต Ethernet ในตัว

KV-5000

ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต Ethernet ในตัว

KV-5500 - ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP™ ในตัว

KV-5500

ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP™ ในตัว

KV-700 - ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว

KV-700

ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว

KV-B16RA - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KV-B16RA

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KV-B16RC - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KV-B16RC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KV-B16TA - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-B16TA

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-B16TC - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-B16TC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-B16TCP - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

KV-B16TCP

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

KV-B16TD - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-B16TD

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-B16XA - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KV-B16XA

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KV-B16XC - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KV-B16XC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KV-B8RC - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ)

KV-B8RC

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ)

KV-B8XTD - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-B8XTD

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C16XTD - คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C16XTD

คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C32TA - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด 

KV-C32TA

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด

KV-C32TC - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด 

KV-C32TC

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด

KV-C32TCP - ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง)

KV-C32TCP

ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง)

KV-C32TD - คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C32TD

คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C32XTD - คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C32XTD

คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C64TA - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด 

KV-C64TA

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด

KV-C64TC - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด 

KV-C64TC

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด

KV-C64TCP - ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง)

KV-C64TCP

ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง)

KV-C64TD - คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C64TD

คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน

KV-C64XB - คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้

KV-C64XB

คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้

KL-16BR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KL-16BR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต

KL-16BT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KL-16BT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KL-16BX - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KL-16BX

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด

KL-16CT - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด 

KL-16CT

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด

KL-2DA - ยูนิตแปลงค่า D/A, 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KL-2DA

ยูนิตแปลงค่า D/A, 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KL-2TF - ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง)

KL-2TF

ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง)

KL-32CT - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด 

KL-32CT

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด

KL-4AD - ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KL-4AD

ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KL-8BLR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLX - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BLX

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KL-8BXR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 รีเลย์เอาต์พุต

KL-8BXR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 รีเลย์เอาต์พุต

KL-8BXT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต 

KL-8BXT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KL-B1 - อแดปเตอร์สายเคเบิลเชื่อมต่อ

KL-B1

อแดปเตอร์สายเคเบิลเชื่อมต่อ

KL-DC1A - ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC

KL-DC1A

ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC

KL-LC1 - ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์

KL-LC1

ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์

KL-T1 - แบรนช์ยูนิตรูปตัว T

KL-T1

แบรนช์ยูนิตรูปตัว T

KV-EP02 - ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP ได้

KV-EP02

ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP ได้

KV-RC16BR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BX - อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BX

อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC16BXT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต

KV-RC16BXT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต

KV-RC32BT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต

KV-RC32BT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต

KV-RC32BX - อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด

KV-RC32BX

อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด

KV-RC4AD - ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)

KV-RC4AD

ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)

KV-RC4DA - ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)

KV-RC4DA

ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)

KV-RC8BXR - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC8BXR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC8BXT - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-RC8BXT

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์

KV-N16ER - ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N16ER

ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N16ETP - ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู

KV-N16ETP

ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู

KV-N16EX - ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N16EX

ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ER - ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ER

ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ET - 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ET

0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู

KV-N8ETP - ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู

KV-N8ETP

ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู

KV-N8EX - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย

KV-N8EX

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย

KV-N8EXR - ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด)

KV-N8EXR

ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด)

KV-N8EXT - ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด)

KV-N8EXT

ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด)

KV-NC32EXT - ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต

KV-NC32EXT

ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต

KV-U7 - เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีกระแสเอาต์พุต 1.8 A

KV-U7

เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีกระแสเอาต์พุต 1.8 A

OP-42141 - สายเคเบิล 2 ม. สำหรับ KV-EB1

OP-42141

สายเคเบิล 2 ม. สำหรับ KV-EB1

OP-42142 - สายเคเบิล 1 ม. สำหรับ KV-EB1

OP-42142

สายเคเบิล 1 ม. สำหรับ KV-EB1

KV-CL20 - ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น

KV-CL20

ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น

KV-L20 - ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต (เฉพาะสำหรับ KV-700)

KV-L20

ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต (เฉพาะสำหรับ KV-700)

KV-L20R - ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต

KV-L20R

ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต

KV-L20V - ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

KV-L20V

ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

KV-L21V - ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

KV-L21V

ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

KV-LE20 - ยูนิต Ethernet ยกเลิกการผลิต

KV-LE20

ยูนิต Ethernet

KV-LE20A - ยูนิต Ethernet ยกเลิกการผลิต

KV-LE20A

ยูนิต Ethernet

KV-LH20V - ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร 

KV-LH20V

ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร

KV-LM20V - ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง

KV-LM20V

ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง

KV-LM21V - ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์

KV-LM21V

ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์

KV-AD40 - ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40

ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40G - ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40G

ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40V - ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AD40V

ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก

KV-AM40V - ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-AM40V

ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-DA40 - ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-DA40

ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-DA40V - ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-DA40V

ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

KV-TF40 - ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง)

KV-TF40

ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง)

KV-TP40 - ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง)

KV-TP40

ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง)

KV-N3AM - ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง

KV-N3AM

ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง

KV-H20 - Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว ยกเลิกการผลิต

KV-H20

Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว

KV-H20G - Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว

KV-H20G

Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว

KV-H20S - Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)

KV-H20S

Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)

KV-H40S - Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)

KV-H40S

Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)

KV-MC20V - ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน

KV-MC20V

ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน

KV-MC40V - ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน

KV-MC40V

ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน

KV-ML16V - ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน

KV-ML16V

ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน

KV-MX1 - ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD

KV-MX1

ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD

KV-SC20 - ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง ยกเลิกการผลิต

KV-SC20

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง

KV-SC20V - ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง

KV-SC20V

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง

DB-H1 - DATA BUILDER Ver. 2 ชนิดมาตรฐาน: 1 ใบรับรอง ยกเลิกการผลิต

DB-H1

DATA BUILDER Ver. 2 ชนิดมาตรฐาน: 1 ใบรับรอง

DB-H1L - DATA BUILDER Ver. 2 รุ่น Library: 1 ใบรับรอง ยกเลิกการผลิต

DB-H1L

DATA BUILDER Ver. 2 รุ่น Library: 1 ใบรับรอง

DB-H1PV - DATA BUILDER: โมดูลปลั๊กอิน VT2 ยกเลิกการผลิต

DB-H1PV

DATA BUILDER: โมดูลปลั๊กอิน VT2

DB-H1UP - Ver. 2 อัปเดตเวอร์ชันพร้อมเพิ่มการแจ้งเตือนและฟังก์ชันอื่นๆ ยกเลิกการผลิต

DB-H1UP

Ver. 2 อัปเดตเวอร์ชันพร้อมเพิ่มการแจ้งเตือนและฟังก์ชันอื่นๆ

KV-DH1E - KV COM+ for Excel: 1 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1E

KV COM+ for Excel: 1 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1E-5 - KV COM+ for Excel: 5 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1E-5

KV COM+ for Excel: 5 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1LE - KV COM+ library: 1 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-DH1LE

KV COM+ library: 1 ใบรับรอง, รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H10G - KV STUDIO Ver. 10 ยกเลิกการผลิต

KV-H10G

KV STUDIO Ver. 10

KV-H10J - KV STUDIO Ver. 10: ญี่ปุ่น ยกเลิกการผลิต

KV-H10J

KV STUDIO Ver. 10: ญี่ปุ่น

KV-H1HWE - MOTION BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ ยกเลิกการผลิต

KV-H1HWE

MOTION BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H1LW - รวมอยู่ใน PROTOCOL STUDIO Ver. 2 ยกเลิกการผลิต

KV-H1LW

รวมอยู่ใน PROTOCOL STUDIO Ver. 2

KV-H1RWE - PROTOCOL STUDIO Ver. 2 รุ่นภาษาอังกฤษ ยกเลิกการผลิต

KV-H1RWE

PROTOCOL STUDIO Ver. 2 รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H1W - KV STUDIO (Ver. 3) (มาพร้อมกับ KV BUILDER) ยกเลิกการผลิต

KV-H1W

KV STUDIO (Ver. 3) (มาพร้อมกับ KV BUILDER)

KV-H1WE - KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 2) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ) ยกเลิกการผลิต

KV-H1WE

KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 2) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ)

KV-H1WE2 - KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางยูนิต เช่น KL) ยกเลิกการผลิต

KV-H1WE2

KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางยูนิต เช่น KL)

KV-H2WE - KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 4) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ) ยกเลิกการผลิต

KV-H2WE

KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 4) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ)

KV-H3W - KV STUDIO Ver. 5: รุ่นภาษาญี่ปุ่น ยกเลิกการผลิต

KV-H3W

KV STUDIO Ver. 5: รุ่นภาษาญี่ปุ่น

KV-H3WE - KV STUDIO Ver. 5: รุ่นภาษาอังกฤษ ยกเลิกการผลิต

KV-H3WE

KV STUDIO Ver. 5: รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H4E - รุ่นภาษาอังกฤษ ยกเลิกการผลิต

KV-H4E

รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H4W - KV STUDIO Ver. 6: รุ่นภาษาญี่ปุ่น ยกเลิกการผลิต

KV-H4W

KV STUDIO Ver. 6: รุ่นภาษาญี่ปุ่น

KV-H4WE - KV STUDIO Ver. 6: รุ่นภาษาอังกฤษ ยกเลิกการผลิต

KV-H4WE

KV STUDIO Ver. 6: รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H5W - KV STUDIO รุ่นภาษาญี่ปุ่น Ver.7 0 ยกเลิกการผลิต

KV-H5W

KV STUDIO รุ่นภาษาญี่ปุ่น Ver.7 0

KV-H5WC - KV STUDIO Ver. 7: รุ่นภาษาจีน (Simplified) ยกเลิกการผลิต

KV-H5WC

KV STUDIO Ver. 7: รุ่นภาษาจีน (Simplified)

KV-H5WE - KV STUDIO Ver. 7: รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H5WE

KV STUDIO Ver. 7: รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H8G - KV STUDIO Ver. 8: Global version ยกเลิกการผลิต

KV-H8G

KV STUDIO Ver. 8: Global version

KV-H8J - KV STUDIO Ver. 8: ญี่ปุ่น ยกเลิกการผลิต

KV-H8J

KV STUDIO Ver. 8: ญี่ปุ่น

KV-H9J - KV STUDIO Ver. 9: ญี่ปุ่น ยกเลิกการผลิต

KV-H9J

KV STUDIO Ver. 9: ญี่ปุ่น

OP-26487 - สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ (แบบตรง 2.5 ม.)

OP-26487

สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ (แบบตรง 2.5 ม.)

OP-30590 - สายเคเบิลข้อต่อสำหรับ non-BLX

OP-30590

สายเคเบิลข้อต่อสำหรับ non-BLX

OP-30591 - สายเคเบิลสื่อสาร 20 ม.

OP-30591

สายเคเบิลสื่อสาร 20 ม.

OP-30592 - สายเคเบิลสื่อสาร 100 ม.

OP-30592

สายเคเบิลสื่อสาร 100 ม.

OP-32985 - สายเคเบิลข้อต่อสำหรับ BLX

OP-32985

สายเคเบิลข้อต่อสำหรับ BLX

OP-84398 - สายเคเบิลแบรนช์สำหรับเชื่อมต่อแบตเตอรี่

OP-84398

สายเคเบิลแบรนช์สำหรับเชื่อมต่อแบตเตอรี่

SV-L1 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (1 ม.)

SV-L1

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (1 ม.)

SV-L10 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II 10 ม.

SV-L10

สายเคเบิล MECHATROLINK-II 10 ม.

SV-L20 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (20 ม.)

SV-L20

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (20 ม.)

SV-L3 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (3 ม.)

SV-L3

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (3 ม.)

SV-L5 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (5 ม.)

SV-L5

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (5 ม.)

SV-LA5 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (0.5 ม.)

SV-LA5

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (0.5 ม.)

SV-LT1 - ตัวจบการสื่อสาร MECHATROLINK-II

SV-LT1

ตัวจบการสื่อสาร MECHATROLINK-II

KV-M128 - การ์ดหน่วยความจำ SD 128 MB สำหรับ KV-5000/KV-3000/KV-1000 ยกเลิกการผลิต

KV-M128

การ์ดหน่วยความจำ SD 128 MB สำหรับ KV-5000/KV-3000/KV-1000

KV-M16G - การ์ดหน่วยความจำ SD 16 GB

KV-M16G

การ์ดหน่วยความจำ SD 16 GB

KV-M1G - การ์ดหน่วยความจำ SD 1 GB

KV-M1G

การ์ดหน่วยความจำ SD 1 GB

KV-M4G - การ์ดหน่วยความจำ SD 4 GB

KV-M4G

การ์ดหน่วยความจำ SD 4 GB

KV-BT1 - ยูนิต Bluetooth ยกเลิกการผลิต

KV-BT1

ยูนิต Bluetooth

KV-D30 - แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรีส์

KV-D30

แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรีส์

KV-DR1 - ยูนิตเอาต์พุตข้อผิดพลาด (เฉพาะสำหรับ KV5000/3000)

KV-DR1

ยูนิตเอาต์พุตข้อผิดพลาด (เฉพาะสำหรับ KV5000/3000)

KV-HC1 - สายเคเบิล 40 ขา MIL ยกเลิกการผลิต

KV-HC1

สายเคเบิล 40 ขา MIL

KV-HM2 - โมดูลบอร์ดสำหรับ Yasukawa ΣII ยกเลิกการผลิต

KV-HM2

โมดูลบอร์ดสำหรับ Yasukawa ΣII

KV-HM4 - โมดูลบอร์ดสำหรับ Mitsubishi A ยกเลิกการผลิต

KV-HM4

โมดูลบอร์ดสำหรับ Mitsubishi A

KV-HM8 - โมดูลบอร์ดสำหรับ SV

KV-HM8

โมดูลบอร์ดสำหรับ SV

KV-HTC1 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2

KV-HTC1

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2

KV-HTC2 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII

KV-HTC2

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII

KV-HTC3 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX

KV-HTC3

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX

KV-HTC4 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A

KV-HTC4

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A

KV-HTC5 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS

KV-HTC5

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS

KV-HTC6 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC

KV-HTC6

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC

KV-HTC7 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV

KV-HTC7

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV

KV-HTC8 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV

KV-HTC8

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV

KV-HTE1 - ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส ยกเลิกการผลิต

KV-HTE1

ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส

KV-S2 - อะแดปเตอร์พอร์ต USB ภายนอก

KV-S2

อะแดปเตอร์พอร์ต USB ภายนอก

KZ-HP1 - ยูนิตป้อนค่าสำหรับยูนิตกำหนดตำแหน่ง ยกเลิกการผลิต

KZ-HP1

ยูนิตป้อนค่าสำหรับยูนิตกำหนดตำแหน่ง

OP-21734 - เครื่องมือสำหรับหนีบของคอนเนคเตอร์ MIL โดยเฉพาะ

OP-21734

เครื่องมือสำหรับหนีบของคอนเนคเตอร์ MIL โดยเฉพาะ

OP-22185 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 20 ขา

OP-22185

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 20 ขา

OP-22186 - หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ MIL (200 ชิ้น)

OP-22186

หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ MIL (200 ชิ้น)

OP-23139 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขา (รวมหน้าสัมผัสมาตรฐาน 40 ชิ้น)

OP-23139

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขา (รวมหน้าสัมผัสมาตรฐาน 40 ชิ้น)

OP-26485 - คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 25 ขา ยกเลิกการผลิต

OP-26485

คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 25 ขา

OP-26486 - คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 9 ขา

OP-26486

คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 9 ขา

OP-27284 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 14 ขา

OP-27284

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 14 ขา

OP-30589 - ตัวยึดชนิดแบนเรียบ

OP-30589

ตัวยึดชนิดแบนเรียบ

OP-30593 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 26 ขา

OP-30593

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 26 ขา

OP-30594 - หน้าสัมผัสแบบลวดขนาดเล็ก (200 รายการ)

OP-30594

หน้าสัมผัสแบบลวดขนาดเล็ก (200 รายการ)

OP-30595 - แผงวงจรรีเลย์สำรองสำหรับ 16BR

OP-30595

แผงวงจรรีเลย์สำรองสำหรับ 16BR

OP-33010 - ชุดรีเลย์สำรอง (5 รายการ) สำหรับ QL-E4R/KL-8BLR

OP-33010

ชุดรีเลย์สำรอง (5 รายการ) สำหรับ QL-E4R/KL-8BLR

OP-42140 - ชุดประกอบการเดินสายแบบกดครั้งเดียว ยกเลิกการผลิต

OP-42140

ชุดประกอบการเดินสายแบบกดครั้งเดียว

OP-42224 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 34 ขา

OP-42224

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 34 ขา

OP-42380 - อื่นๆ/อุปกรณ์เสริม ยกเลิกการผลิต

OP-42380

อื่นๆ/อุปกรณ์เสริม

OP-42381 - อื่นๆ/อุปกรณ์เสริม ยกเลิกการผลิต

OP-42381

อื่นๆ/อุปกรณ์เสริม

OP-42382 - อื่นๆ/อุปกรณ์เสริม ยกเลิกการผลิต

OP-42382

อื่นๆ/อุปกรณ์เสริม

OP-51404 - ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 40 ขา (รวมหน้าสัมผัสมาตรฐาน 45 ชิ้น)

OP-51404

ชุดคอนเนคเตอร์ MIL 40 ขา (รวมหน้าสัมผัสมาตรฐาน 45 ชิ้น)

OP-51604 - แบตเตอรี่สำรองสำหรับ KV-1000

OP-51604

แบตเตอรี่สำรองสำหรับ KV-1000

OP-66851 - เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า (CT) 250A

OP-66851

เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า (CT) 250A

OP-84399 - ตัวต้านทานแบบ Regenerative

OP-84399

ตัวต้านทานแบบ Regenerative

OP-88212 - ชุดรีเลย์สำรอง (5 รายการ) สำหรับ KL-8BLR

OP-88212

ชุดรีเลย์สำรอง (5 รายการ) สำหรับ KL-8BLR