1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
  4. PLC (ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล / ชนิดคอนเนคเตอร์)
  5. PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว
  6. รุ่น
  7. ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต

PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัวVisual KV ซีรีส์

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต

KV-E8TP

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)