ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์

FS-V10 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child FS-V10

FS-V10 - ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

FS-V10

ชนิด

ชุดอุปกรณ์ต่อขยายเส้น 0

เอาต์พุต

NPN

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

เวลาตอบสนอง

410 µs ถึง 1.7 ms *1

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงผล: LED สีแดง
จอ LED แบบดิจิตอล: 7 Segment, สี่หลัก, LED สีแดง
จอ LED แบบบาร์กราฟ: LED สีส้ม 1 ดวงและ LED สีเขียว 6 ดวง

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

หน่วงเวลาเปิด: 40 ms / หน่วงเวลาปิด: 10 ms / ปิดตัวตั้งเวลา (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

เอาต์พุตควบคุม

-

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 16 ชุด (รวม 17 ชุด)*2

ลดการรบกวน
ระหว่างเครื่อง

FINE : 4, TURBO/SUPER: 8

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า*3

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

50 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 10,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 20 กรัม

*1 ความเร็วในการตอบสนองขึ้นกับจำนวนยูนิตขยายที่ต่อเชื่อม
*2 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจจับว่ากระแสไฟออกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 mA
3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง 50°C, 11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง 45°C
*3 ไม่สามารถใช้ FS-V12 หรือ FS-V10 เป็นยูนิตเดียวได้

รุ่นอื่นๆ