อัลตร้าโซนิคดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

UD-300 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต UD-300

UD-300 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

UD-300

ชนิด

คอนโทรลเลอร์

ช่วงการวัด

ความละเอียดในการแสดงผล

ความแม่นยำในการตรวจสอบ (จอแสดงผล)

±1% ของ F.S.*1

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

กระแสขาออก

4 ถึง 20mA

โหลดที่ใช้ได้

0 ถึง 500Ω

เอาท์พุทกระแสแบบอนาล็อก

ความละเอียด

0.08mA*2

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

±0.05% ของ F.S./°C

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

Relay contact 1c x 2 220VAC 3A (저항 부하)

เอาต์พุตแจ้งเตือน

Relay contact 1a 220VAC 3A (저항 부하) 1a 220VAC 3ARelay contact 1a 220VAC 3A (저항 부하)

ฮีสเตอรีซีส (ของการตรวจจับระยะทาง)

เวลาตอบสนอง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

*3

อัตรา

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

250 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +55 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 450 กรัม

*1 ลิเนียริตี้ (Linearity) ของเอาต์พุตแบบอะนาล็อกคือ ±2.5% ของ F.S. (F.S. เท่ากับ 300 มม. สำหรับ UD-310, 1300 มม. สำหรับ UD-320, 6000 มม. สำหรับ UD-360 และ 3000 มม. สำหรับ UD-330)
*2 ความละเอียดของจอแสดงผลต้องไม่เกิน 1 มม. (1 ซม. ใน UD-360) เมื่อแปลงเป็นระยะทาง
*3 ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้จะแสดงขนาดของวัตถุที่ตรงตามข้อมูลจำเพาะที่ระบุเอาไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ เช่น การตรวจสอบการมี/ไม่มี และยังสามารถตอบสนองวัตถุที่เล็กกว่านี้ได้อีกด้วย โปรดติดต่อ KEYENCE เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นอื่นๆ