1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. เลเซอร์เซนเซอร์
  5. เลเซอร์เซนเซอร์
  6. รุ่น
  7. แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

เลเซอร์เซนเซอร์LV ซีรีส์

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-51M

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LV-51M

ชนิด

NPN

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

เอาต์พุตควบคุม

NPN open-collector x 2 ช่อง, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

ความเร็วของการตอบสนอง

FINE : 80 µs , TURBO : 500 µs , SUPER : 4 ms

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์

1 ถึง 4 V สำหรับเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า 1 ถึง 4 V และหน้าจอแสดงผลแบบ FINE (ละเอียด) 0 - 3000, ความต้านทานของโหลดต่ำสุด 20 kΩ

จำนวนของยูนิต
ในการป้องกันการรบกวน

FINE : ไม่มีอุปกรณ์ (0) , TURBO : 2 ชุด , SUPER : 4 ชุด*1

โหมดการตรวจจับ

ความแตกต่างของความเข้มแสง / การตรวจจับขอบ

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถติดตั้งได้ชุดต่อขยายได้มากถึง 7 ชุด (รวมชุดอุปกรณ์หลักด้วยเป็น 8 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 1.5 W (สูงสุด 125 mA สำหรับ 12 V, สูงสุด 62.5 mA สำหรับ 24 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

ชุดอุปกรณ์หลัก

โพลีคาร์บอเนต

วัสดุหุ้ม

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 ในกรณีเชื่อมต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ต้องติดตั้งบนราง DIN ที่เป็นโลหะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสเอาต์พุตสูงสุดคือ 20 mA ในการต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมจะแตกต่างกันดังต่อไปนี้ : <return , >เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 2 ถึง 5 ยูนิต : -10 ถึง +50ºC (14 ถึง 122ºF)<return , >เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 6 ถึง 7 ยูนิต : -10 ถึง +45ºC (14 ถึง 113ºF)
*2 เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 2 ถึง 5 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 6 หรือ 7 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)