ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟส่องสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์
  6. รุ่น
  7. ไฟรูปวงแหวน ɸ80 อินเวอร์เตอร์ฟลูออเรสเซนต์ (24 V)

ไฟส่องสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์CV-R/CA-R ซีรีส์

ไฟรูปวงแหวน ɸ80 อินเวอร์เตอร์ฟลูออเรสเซนต์ (24 V)

CV-R11

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

CV-R11

วิธีการให้แสง

อุปกรณ์ให้แสงที่มีความถี่สูงแบบกลับด้าน (25 ถึง 35 KHz)

สีเรืองแสงของหลอดไฟ

N-EX (สีขาวเดย์ไลท์)

ขนาดของหลอดไฟ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ø80 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: ø56 มม.

อายุใช้งานของหลอดไฟ

ประมาณ 2,000 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย*1

รุ่นของหลอดไฟสำหรับถอดเปลี่ยน

OP-25526

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.7 A

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

+5 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

แสง

ประมาณ 150 กรัม

ชุดขยายสัญญาณ

ประมาณ 650 กรัม
(รวมสายเคเบิล)

*1 อายุใช้งานของหลอดไฟ หมายถึง เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ก่อนที่ความเข้มแสงจะลดลง
เหลือ 70 % ของความเข้มแสงเริ่มต้น เมื่อหลอดไฟส่องสว่าง
ต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการสั่นสะเทือนที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 °C
โปรดทราบว่าอายุใช้งานอาจสั้นลงได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
ความเข้มแสงเริ่มต้น หมายถึง ความเข้มแสงที่วัดในขณะที่
หลอดไฟซึ่งอยู่ในสภาพใหม่ถูกเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก

  • XG/CV系列 用户支持

ห้องสมุดวิชั่น

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)